Första Svanenmärkta hyreshuset i Norden

10 juni 2012

De tre husen på Riksdalergatan i Göteborg är de första i Norden att förses med en Svanenmärkning aug 2011. Fastigheterna innehåller 99 hyresrätter. Svanenlicensen innebär att Familjebostäder i framtiden har ”körkort” för fler Svanenmärkta projekt.

 

 


TellHus nordens första färdigbyggda Svanenmärkta flerbostadshus

10 juni 2012

Veidekke invigde bygget av den nya Svanenmärkta fastigheten i Västertorp i södra Stockholm 29 augusti 2011.


ModernaHus första Svananmärkta flerbostadshuset

10 juni 2012

Skanska är det första företag som klarat kraven för Svanenmärkning av flerbostadshus i juni 2010 med deras koncept ModernaHus.


Frodeparken i Uppsala är Sveriges hittills största solcellsfasad

21 april 2012

Solcellsfasaden blir Sveriges största solcellsfasad på ett bostadshus. Nytänkande och smarta energilösningar har varit riktlinjerna för Uppsalahems nya flerfamiljshus med 70 lägenheter som byggs i anslutning till Resecentrum i Uppsala. En ny förskola med fyra avdelningar får rymliga lokaler i entréplanet. Huskroppen ligger i ett mycket bra läge vädersträcksmässigt och den svängda formen på byggnaden är idealiskt utformad för att nyttja solceller optimalt. Fasadyta mot söder: 900 m2 Solcellsfasad: 675 m2 Toppeffekt från solcellerna: 86 kWt Elproduktion per år: 64 000 kWh Solcellernas produktion: 8kWh/m2 Procentdel av energiförbrukningen: cirka 15% Solcellens effektgaranti upp till 80 %: 25 år


Urbana villor – Västra Hamnen, Malmö

21 april 2012

Med hållbarhetsperspektivet som utgångspunkt har en ny form av samverkan mellan arkitektur och landskap inletts i detta kvartershus för boende i gemenskap kring odling och grönska. Med detta arbetssätt blir flera arkitektoniska konsekvenser tydliga.

Exteriören mot gården präglas av balkonger för lokal odling, och takterrasser underlättar kontakten mellan lägenheternas inre och den yttre miljön. Både hissen som står i direktkontakt med bostäderna och den utvändiga spiraltrappan minimerar kommunikationsytorna, vilket bidrar till minskad resursanvändning och stärker gårdsfasadens uttryck. Med en öppen bottenvåning och generös plats för cyklar uppmuntras energisnåla transportmedel. Även de stora balkongerna mot gatan speglar en öppenhet för nya arkitektoniska uttryck som utan omsvep vänder bort från det dekorativa.

Lägenheterna utmärks av robusta ytmaterial, omsorgsfulla detaljer och ett djärvt experimenterande med boendet, där rum för vila och hygien kombinerats i dramatiska konstellationer.


Första området inom miljonprogrammet som omvandlas till passivhus

20 maj 2010

Brogården i Alingsås består av 16 byggnader med knappt 300 lägenheter och uppfördes mellan 1971 och 1973. Miljonprogramsområdet Brogården håller sedan februari 2008 på att renoveras med passivhusteknik. Man började med 18 lägenheter och fortsätter sedan successivt med resterande lägenheter.


Stockholms första hyrespassivhus

16 april 2010

Foto: Johanna Nordström

Den 8 april 2010 var det visning för Stockholms stads bostadskö och Svenska Bostäders interna kö. Det var massor med folk som köade långt innan utsatt tid. I Hökarängen, södra Stockholm, bygger Svenska Bostäder, med hjälp av Skanska, 97 lägenheter i fyra byggnader i passivhusteknik. Tjocka väggar, golv och tak samt fönster med ett U-värde på 0,9 gör dem energisnåla och medför låga energikostnader. Husen beräknas göra av med 50 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. Några elradiatorer med litet effektbehov kommer att finnas i varje lägenhet som extra värmekälla vid eventuella köldtoppar på vinterhalvåret. Kravet för passivhus har en otäthet på högst 0,3 l/s, m2 vid 50 Pa över- och undertryck. Blå Jungfrun fick ett värde på 0,11.

Blå Jungfrun Blogg


Strata Building SE1 även kallad ”The Razor”

21 mars 2010

En 147-meter, 43 våningar och 408 lägenhets skyskrapa vid i Elephant & Castle, London, Storbritannien. Den är ritad av Hamiltons Architects. Bygget påbörjades under 2007 och står klart april 2010. De tre 9-meters vindturbinerna beräknas kunna generera 50 MWh per år tillsammans. Tillräckligt med energi för att antingen ge belysning för hela byggnaden eller ge el till 20 lägenheter. Featured on-site är en kombinerad el och värme för att ge hållbar kraftproduktion. Regnvatten omhändertas för återanvändning. Energianvändningen beräknas vara upp till 40 % mindre än i Storbritanniens i genomsnittet. Byggnaden understiger den nuvarande brittiska förordningar om hållbarhet med 13 % och det totala koldioxidutsläppet förväntas bli 15 % lägre än Londons borgmästare goda praxis riktmärke.


Förbo bygger plushus

11 mars 2010

Huset producerar mer värme än det behöver för uppvärmning av luft och vatten. Överskottet säljs sedan till det lokala fjärrvärmenätet under den varmare delen av året. Däremot genererar husen i Lerum ingen el.

– Som systemet för försäljning ser ut i dag lönar det sig inte att producera och sälja el, säger Krister Lundgren.

Totalt räknar Förbo med att huset kommer att gå plus på energi – om man inte räknar med den el som hushållen använder. Den totala energianvändningen för de 32 lägenheterna ligger på 54 kWh per kvadratmeter och år, inklusive värme, varmvatten och fastighetsel. Husets solfångare producerar 58 kWh per kvadratmeter per år. Ett jämförbart svenskt flerfamiljshus har ungefär dubbelt så hög förbrukning. Planerad byggstart för Höjdenvändan är i juli i år och inflyttningen ska vara klar hösten 2011. Hyran kommer att ligga på cirka 1450 kronor per kvadratmeter och år – ungefär på samma nivå som Förbos övriga nyproduktion.


Solel till både bil och boende

03 oktober 2009

Lindhagensterassen 3Lindhagensterassen 3 bild

Solpaneler på taket producerar energi som kan ladda elbilar i garaget men också leverera energi till elnätet. Samarbetet mellan energibolaget Fortum och Skanska är det första i sitt slag. 

Fortums och Skanskas satsning visar på en framtida lösning för hur bland annat småskalig energiproduktion, elbilar och infrastruktur för laddning kan integreras med bostäder och på så sätt bidra till att skapa hållbara städer. I framtiden väntas allt fler hushåll inte bara konsumera el utan också producera el för eget bruk med möjlighet att leverera eventuellt överskott till det allmänna elnätet.

Det aktuella projektet genomförs i bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 3, som består av tre 16-våningshus huskroppar med totalt 253 lägenheter. Inflyttning sker i juni 2009 och i oktober väntas installationerna av solpaneler och laddsystem vara färdiga. Solpanelerna på taket omfattar 35 kvm och kommer att producera ca 3500 kWh per år. Installationerna genomförs i en av huskropparna, men samtliga boende kommer att ha tillgång till elbil och laddstationer.