Första Svanenmärkta hyreshuset i Norden

10 juni 2012

De tre husen på Riksdalergatan i Göteborg är de första i Norden att förses med en Svanenmärkning aug 2011. Fastigheterna innehåller 99 hyresrätter. Svanenlicensen innebär att Familjebostäder i framtiden har ”körkort” för fler Svanenmärkta projekt.

 

 


TellHus nordens första färdigbyggda Svanenmärkta flerbostadshus

10 juni 2012

Veidekke invigde bygget av den nya Svanenmärkta fastigheten i Västertorp i södra Stockholm 29 augusti 2011.


ModernaHus första Svananmärkta flerbostadshuset

10 juni 2012

Skanska är det första företag som klarat kraven för Svanenmärkning av flerbostadshus i juni 2010 med deras koncept ModernaHus.


Frodeparken i Uppsala är Sveriges hittills största solcellsfasad

21 april 2012

Solcellsfasaden blir Sveriges största solcellsfasad på ett bostadshus. Nytänkande och smarta energilösningar har varit riktlinjerna för Uppsalahems nya flerfamiljshus med 70 lägenheter som byggs i anslutning till Resecentrum i Uppsala. En ny förskola med fyra avdelningar får rymliga lokaler i entréplanet. Huskroppen ligger i ett mycket bra läge vädersträcksmässigt och den svängda formen på byggnaden är idealiskt utformad för att nyttja solceller optimalt. Fasadyta mot söder: 900 m2 Solcellsfasad: 675 m2 Toppeffekt från solcellerna: 86 kWt Elproduktion per år: 64 000 kWh Solcellernas produktion: 8kWh/m2 Procentdel av energiförbrukningen: cirka 15% Solcellens effektgaranti upp till 80 %: 25 år


Urbana villor – Västra Hamnen, Malmö

21 april 2012

Med hållbarhetsperspektivet som utgångspunkt har en ny form av samverkan mellan arkitektur och landskap inletts i detta kvartershus för boende i gemenskap kring odling och grönska. Med detta arbetssätt blir flera arkitektoniska konsekvenser tydliga.

Exteriören mot gården präglas av balkonger för lokal odling, och takterrasser underlättar kontakten mellan lägenheternas inre och den yttre miljön. Både hissen som står i direktkontakt med bostäderna och den utvändiga spiraltrappan minimerar kommunikationsytorna, vilket bidrar till minskad resursanvändning och stärker gårdsfasadens uttryck. Med en öppen bottenvåning och generös plats för cyklar uppmuntras energisnåla transportmedel. Även de stora balkongerna mot gatan speglar en öppenhet för nya arkitektoniska uttryck som utan omsvep vänder bort från det dekorativa.

Lägenheterna utmärks av robusta ytmaterial, omsorgsfulla detaljer och ett djärvt experimenterande med boendet, där rum för vila och hygien kombinerats i dramatiska konstellationer.


Första området inom miljonprogrammet som omvandlas till passivhus

20 maj 2010

Brogården i Alingsås består av 16 byggnader med knappt 300 lägenheter och uppfördes mellan 1971 och 1973. Miljonprogramsområdet Brogården håller sedan februari 2008 på att renoveras med passivhusteknik. Man började med 18 lägenheter och fortsätter sedan successivt med resterande lägenheter.


Stockholms första hyrespassivhus

16 april 2010

Foto: Johanna Nordström

Den 8 april 2010 var det visning för Stockholms stads bostadskö och Svenska Bostäders interna kö. Det var massor med folk som köade långt innan utsatt tid. I Hökarängen, södra Stockholm, bygger Svenska Bostäder, med hjälp av Skanska, 97 lägenheter i fyra byggnader i passivhusteknik. Tjocka väggar, golv och tak samt fönster med ett U-värde på 0,9 gör dem energisnåla och medför låga energikostnader. Husen beräknas göra av med 50 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. Några elradiatorer med litet effektbehov kommer att finnas i varje lägenhet som extra värmekälla vid eventuella köldtoppar på vinterhalvåret. Kravet för passivhus har en otäthet på högst 0,3 l/s, m2 vid 50 Pa över- och undertryck. Blå Jungfrun fick ett värde på 0,11.

Blå Jungfrun Blogg