Strata Building SE1 även kallad ”The Razor”

21 mars 2010

En 147-meter, 43 våningar och 408 lägenhets skyskrapa vid i Elephant & Castle, London, Storbritannien. Den är ritad av Hamiltons Architects. Bygget påbörjades under 2007 och står klart april 2010. De tre 9-meters vindturbinerna beräknas kunna generera 50 MWh per år tillsammans. Tillräckligt med energi för att antingen ge belysning för hela byggnaden eller ge el till 20 lägenheter. Featured on-site är en kombinerad el och värme för att ge hållbar kraftproduktion. Regnvatten omhändertas för återanvändning. Energianvändningen beräknas vara upp till 40 % mindre än i Storbritanniens i genomsnittet. Byggnaden understiger den nuvarande brittiska förordningar om hållbarhet med 13 % och det totala koldioxidutsläppet förväntas bli 15 % lägre än Londons borgmästare goda praxis riktmärke.


Förbo bygger plushus

11 mars 2010

Huset producerar mer värme än det behöver för uppvärmning av luft och vatten. Överskottet säljs sedan till det lokala fjärrvärmenätet under den varmare delen av året. Däremot genererar husen i Lerum ingen el.

– Som systemet för försäljning ser ut i dag lönar det sig inte att producera och sälja el, säger Krister Lundgren.

Totalt räknar Förbo med att huset kommer att gå plus på energi – om man inte räknar med den el som hushållen använder. Den totala energianvändningen för de 32 lägenheterna ligger på 54 kWh per kvadratmeter och år, inklusive värme, varmvatten och fastighetsel. Husets solfångare producerar 58 kWh per kvadratmeter per år. Ett jämförbart svenskt flerfamiljshus har ungefär dubbelt så hög förbrukning. Planerad byggstart för Höjdenvändan är i juli i år och inflyttningen ska vara klar hösten 2011. Hyran kommer att ligga på cirka 1450 kronor per kvadratmeter och år – ungefär på samma nivå som Förbos övriga nyproduktion.


Solel till både bil och boende

03 oktober 2009

Lindhagensterassen 3Lindhagensterassen 3 bild

Solpaneler på taket producerar energi som kan ladda elbilar i garaget men också leverera energi till elnätet. Samarbetet mellan energibolaget Fortum och Skanska är det första i sitt slag. 

Fortums och Skanskas satsning visar på en framtida lösning för hur bland annat småskalig energiproduktion, elbilar och infrastruktur för laddning kan integreras med bostäder och på så sätt bidra till att skapa hållbara städer. I framtiden väntas allt fler hushåll inte bara konsumera el utan också producera el för eget bruk med möjlighet att leverera eventuellt överskott till det allmänna elnätet.

Det aktuella projektet genomförs i bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 3, som består av tre 16-våningshus huskroppar med totalt 253 lägenheter. Inflyttning sker i juni 2009 och i oktober väntas installationerna av solpaneler och laddsystem vara färdiga. Solpanelerna på taket omfattar 35 kvm och kommer att producera ca 3500 kWh per år. Installationerna genomförs i en av huskropparna, men samtliga boende kommer att ha tillgång till elbil och laddstationer.


Hamnhuset

28 mars 2009

hamnhusetSveriges första flerbostads-passivhus 2008 i Göteborg med 115 lgh, solfångare, miljödeklareras, sopsug, livscykelberäknat (LCC), ökad byggkostnad, arkitekt White. Läs mer: http://www.alvstranden.com/default.aspx?id=220&navId=146


Lindåsen

28 mars 2009

lindasen

Sveriges första passiv-radhus 2001 söder om Göteborg, bostadsrättförening 20 lgh, egenvärme, välisolerat och lufttätt, ventilationsvärmeväxlare, solfångare, energianvändning 35 kWh/ m2 (68 kWh/ m2 inkl. hushållsel), 120 kvm, arkitekt Hans Eek.


Understenshöjden

26 mars 2009

uhojden1Stockholms första ekologiskt inriktade bostadsområde och Sveriges sista Ekoby, uppfört 1995, HSB Bostadsrättförening i Björkhagen 44 lgh (50-150 kvm), sunda material, eget reningsverk, egen pelletspanna, solfångare på varje hus, urinsorterande toaletter, gemensamhetslokal, bilpool, komposter, arkitekt Bengt Bilén. Läs mer: http://www.understenshojden.se/


Tuggelite

26 mars 2009

tuggelite

 

Sveriges första ekoby Tuggelite utanför Karlstad, uppfört 1984, 16 bostäder, 120 kvm, mulltoa, gemensamma odlingar, arbetslag, växthus, gemensamhetslokal, pelletspanna samt solfångare 1988, elanvändning 8 000 kWh/år/lgh (2008), täta och välisolerade 35 cm i vägg 65 cm tak, betongstomme lagrar värme, arkitekt Efem. Läs mer: http://www.tuggelite.se/index.php