Hamnhuset

28 mars 2009

hamnhusetSveriges första flerbostads-passivhus 2008 i Göteborg med 115 lgh, solfångare, miljödeklareras, sopsug, livscykelberäknat (LCC), ökad byggkostnad, arkitekt White. Läs mer: http://www.alvstranden.com/default.aspx?id=220&navId=146


Lindåsen

28 mars 2009

lindasen

Sveriges första passiv-radhus 2001 söder om Göteborg, bostadsrättförening 20 lgh, egenvärme, välisolerat och lufttätt, ventilationsvärmeväxlare, solfångare, energianvändning 35 kWh/ m2 (68 kWh/ m2 inkl. hushållsel), 120 kvm, arkitekt Hans Eek.


Understenshöjden

26 mars 2009

uhojden1Stockholms första ekologiskt inriktade bostadsområde och Sveriges sista Ekoby, uppfört 1995, HSB Bostadsrättförening i Björkhagen 44 lgh (50-150 kvm), sunda material, eget reningsverk, egen pelletspanna, solfångare på varje hus, urinsorterande toaletter, gemensamhetslokal, bilpool, komposter, arkitekt Bengt Bilén. Läs mer: http://www.understenshojden.se/


Tuggelite

26 mars 2009

tuggelite

 

Sveriges första ekoby Tuggelite utanför Karlstad, uppfört 1984, 16 bostäder, 120 kvm, mulltoa, gemensamma odlingar, arbetslag, växthus, gemensamhetslokal, pelletspanna samt solfångare 1988, elanvändning 8 000 kWh/år/lgh (2008), täta och välisolerade 35 cm i vägg 65 cm tak, betongstomme lagrar värme, arkitekt Efem. Läs mer: http://www.tuggelite.se/index.php