Gazeley Park Blue Planet

15 februari 2010

G. Park Blue Planet i Staffordshire, Storbritannien har vunnit europeiska arkitekter Forum för Bästa hållbara utveckling 2009.

Kallas ”en av de grönaste distributionsbyggnaderna i världen”. Är det första projektet att få BREEAM ”Outstanding” (projektering) betyg.


Första logistikanläggningen i Norden som miljöklassas enligt BREEAM

17 november 2009

NCC Property Developments nya logistikanläggning i Rosersberg blir den första logistikanläggningen i Norden som klassas enligt miljöklassificeringssystemet BREEAM. Enligt den bedömning som är utförd kommer byggnaden att uppnå betyget Very Good. Anläggningen omfattar 7 200 kvadratmeter lager och kontor, hyresgäst är läkemedels- och medicinteknikföretaget Baxter.