Nya Karolinska Solna – En hållbar byggnad för vården

06 februari 2011

Nya Karolinska Solna utformas för att uppnå högsta klass i Miljöklassad byggnad, Guld. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Gold.

Energiförsörjningen kommer att ske genom en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Den egenproducerade energin kommer främst från en värmepumpsanläggning där det bl a ingår ca 140 borrhål som är 250 meter djupa vardera. Denna anläggning lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren.

Det totala behovet av energi ska uppgå till max 110 kWh/m2 per år för både fastighet och verksamhet. All el som används i det nya sjukhuset kommer att vara förnybar. Övrig värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från fjärrvärme och fjärrkyla.

Läs mer på www.nyakarolinskasolna.se/