Första nyproducerade Miljöklassad byggnad klassas GULD

21 maj 2010

Kruthusens nybyggda Campusbyggnad vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, har som första nybyggnation tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad. Byggnationen startade hösten 2008 och slutbesiktas i slutet av maj 2010. Byggnaden omfattar cirka 12 000 kvm.

 


Skanskas Hagaporten först med ”Miljöklassad Byggnad” i Sverige

20 maj 2010

Klassningen som gjorts enligt systemet Miljöklassad Byggnad för befintlig byggnad, gav fastigheten Hagaporten betyget Guld. Det är första gången en byggnad certifieras enligt detta nya svenska miljöklassningssystem.


Första området inom miljonprogrammet som omvandlas till passivhus

20 maj 2010

Brogården i Alingsås består av 16 byggnader med knappt 300 lägenheter och uppfördes mellan 1971 och 1973. Miljonprogramsområdet Brogården håller sedan februari 2008 på att renoveras med passivhusteknik. Man började med 18 lägenheter och fortsätter sedan successivt med resterande lägenheter.


Kvarterat Bilen 7 i Malmö blir först i Norden att klassa stadsmiljö enligt Breeam Communities

20 maj 2010

Den nya stadsdel som Diligentia nu påbörjat utvecklingen av i Malmös Västra Hamnen blir den första i Norden som certifieras enligt Breeam Communities. Området ska utvecklas till miljöklassade kontor och lägenheter i kombination med attraktiv handel, service och restauranger.