Hållbar semesterby och vetenskapligt labb

05 september 2010

Alla de 25 energi självförsörjande husen har byggts med hjälp av olika tekniker och kommer att fungera som ett levande experiment i hållbarhet.

Husen kommer att fungera som laboratorier och fritidshus, med sensorer som ständigt matar tillbaka information om deras temperatur, luftfuktighet och luftrörelser för att avgöra vilka teknik som är mest effektiva.

Projektet, som utvecklats av Teneriffas Instituto Tecnológico y de Energias Renovables, kom till stånd efter regionens president Ricardo Melchior Navarro sagt att mer måste göras för att skydda öns knappa resurser. Läs mer på http://www.iter.es/


Dragspelshuset i Värmland

25 april 2010

Av naturskyddsskäl fick byggnaden inte bli större än 30 kvm. Huset ser ut som en blandning av skogssnigel och ett gråaktigt bältdjur, som med mjuka, böljande linjer smyger sig tätt utmed den steniga marken. Den utskjutande delen (”huvudet”) sticker ut ur själva huskroppen en bit ovanför den bäck som porlar tvärs över tomten.

På två metallskenor löper den rörliga delen. När de extra sju kvadratmetrarna är infällda tätas skarven med ett uppblåsbart luftrör.

Läs mer på Dragspelshusets hemsida.


The New Paltz Dome

25 april 2010

Det UFO-formade huset finns i Kalifornien. Byggnaden kan roteras efter årstiderna. Taket består av underhållsfritt cederträ.

Se film om The Paltz Dome.