Sveriges första BREEAM-certifierade fastighet

29 november 2009

Vid årsskiftet färdigställde Castellum AB:s dotterbolag Eklandia Fastighets AB en nyproducerad fullserviceanläggning i Bäckebol, Göteborg, för och i samarbete med Toyota. Fastigheten har nu tilldelats Sveriges första BREEAM-certifiering.

BREEAM-certifieringen är en metod för miljöcertifiering av fastigheter som tar ett helhetsgrepp kring miljö och hållbarhet genom kriterier för både globala aspekter, resurshållning, byggnadsmaterial samt energiförbrukning. Certifieringen utförs och verifieras av en oberoende tredje part genom den brittiska miljöorganisationen BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

BREEAM:s utvärdering resulterar i en certifiering enligt en femgradig skala (Fair, Good, Very Good, Excellent, Outstanding). Eklandias fastighet i Bäckebol har tilldelats Very Good.