Första förskola klassad Miljöbyggnad

10 juni 2012

 

Sundbybergs Stad har certifierat Förskolan Granatäpplet, Sundbyberg, enligt Miljöbyggnad. Granatäpplet är en nyprojekterad förskola, byggnaden omfattar totalt ca 1 400 m² (Atemp).


Största halmbalshuset byggs i Storbritannien

13 juni 2010

Den nya byggnaden på School of Biosciences, University of Nottingham – Sutton Bonington, byggas med integrerad passiv soldesign och prefabricerade paneler fyllda med halm och trä från lokalt ursprung direkt från universitetets jordbruksmark. Byggandet av biovetenskapernas hus markerar början på en 20-års plan av campusområdet, som syftar till att förbättra sitt rykte med ett primärt mål för studier av växt- och husdjursvetenskap. Prefabricerade halmbalskonstruktioner är förvisso inte ny i Storbritannien – i själva verket har många halmbalsprefabricerade byggnader fullbordats med Modcell. Denna universitetsbyggnaden, som kommer att vara den största i sitt slag, bidrar till att främja en ökad medvetenhet om tekniken. London-baserade Make Architects utformar den nya anläggningen, som planeras att uppnå en BREEAM Excellent Rating.


green school, bali

06 juni 2010

Green School Bali, one of the most amazing schools on earth, is giving its students a relevant holistic and green education. The students come from all corners of the world, many relocating with their parents just for the experience of attending. The campus is remarkable. Green School is striving to have the lowest carbon footprint of any international school anywhere, through use of bamboo and rammed earth for its buildings, growing its own food in its gardens, and plans to generate its own power from the river. The central building, ”Heart of School”, is one of the largest bamboo structures in the world and has an architectural beauty usually witnessed only in cathedrals and opera houses.


Första nyproducerade Miljöklassad byggnad klassas GULD

21 maj 2010

Kruthusens nybyggda Campusbyggnad vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, har som första nybyggnation tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad. Byggnationen startade hösten 2008 och slutbesiktas i slutet av maj 2010. Byggnaden omfattar cirka 12 000 kvm.

 


Sveriges energisnålaste skola

24 april 2010

Vargbroskolan, som öppnade för åk 4–9 i januari 2008, ersatte en gammal skola med dyr drift. En ny rapport från Karlstad universitet visar att den nya skolan är unik. Enligt Jens Beiron, forskare vid Karlstad Universitet har få byggnader i Sverige studerats och utretts så noggrant som denna. Han menar att även om man vetat att det var tekniskt möjligt att bygga den typ av skola, så finns nu ett kvitto på att tekniken fungerar även i praktiken.

– Resultaten av mätningarna överträffar de förväntningar vi hade när projektet inleddes. Energianvändningen är extremt låg och luften i toppklass, säger Jens Beiron i ett pressmeddelande.

Målet för uppvärmning var att använda mellan 40 och 70 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Byggkrav är 135 kWh/ m2 per år för skollokaler i Storfors. Resultatet visar att skolans energianvändning ett normalår är strax under 45 kWh/m2. Den gamla skolan använde 250 kWh/m2 per år. Skolan sparar en miljon om åtet.

Vargbroskolan – energiskolan (Storfors kommun)


Kensai University Mediapark, Japan

04 januari 2010

Första gången en universitetsbyggnad fick högsta ranking enligt CASBEE var 2006. 1 600 m2 grönt tak, solel, vindkraft och kompostkvarn. Byggnaden har ett kraftverk som försörjer 25 % av elanvändningen och värme till luftuppvärmningen och varmvattnet. Stor satsning på inomhusklimatet med ljudabsorbenter.


Skogslunden Österåker, en passivhusförskola

03 oktober 2009

österåker

 Målsättningen är att vara den första förskolan i Sverige som certifieras enligt den europeiska passivhusnormen, ett led i kommunens miljö- och energiarbete.  Förskolan byggs enligt passivhustekniken, dvs energibehovet för uppvärmning skall vara så lågt att inga traditionella värmesystem behövs. Detta åstadkommer man genom välisolerade och täta golv, väggar och tak tillsammans med markvärmd tilluft, solfångare och en mindre bergvärmepump. Nu pågår en noggrann projektering för att nå målsättningen att bygga den första förskolan i Sverige som uppfyller passivhusnormen. Även i den pedagogiska verksamheten fyller bygget en funktion genom att lära barnen om naturliga bränslen, solenergi och kretsloppet mm. Förskolan kommer att ha plats för 90 barn och är ca 850 m². Byggstart planeras inom kort, och huset beräknas vara färdigställt våren 2010.


Alingsås – förskola

18 augusti 2009

Alingsås _ förskola

Sveriges första passiv-förskola 2008, byggkostnad 26 000 000 SEK, 1 000 kvm. Alingsåshem är första kommunala bostadsbolag i landet som har bestämt sig för att bara bygga enligt passivhusstandard.