Dragspelshuset i Värmland

25 april 2010

Av naturskyddsskäl fick byggnaden inte bli större än 30 kvm. Huset ser ut som en blandning av skogssnigel och ett gråaktigt bältdjur, som med mjuka, böljande linjer smyger sig tätt utmed den steniga marken. Den utskjutande delen (”huvudet”) sticker ut ur själva huskroppen en bit ovanför den bäck som porlar tvärs över tomten.

På två metallskenor löper den rörliga delen. När de extra sju kvadratmetrarna är infällda tätas skarven med ett uppblåsbart luftrör.

Läs mer på Dragspelshusets hemsida.


The New Paltz Dome

25 april 2010

Det UFO-formade huset finns i Kalifornien. Byggnaden kan roteras efter årstiderna. Taket består av underhållsfritt cederträ.

Se film om The Paltz Dome.


Sveriges energisnålaste skola

24 april 2010

Vargbroskolan, som öppnade för åk 4–9 i januari 2008, ersatte en gammal skola med dyr drift. En ny rapport från Karlstad universitet visar att den nya skolan är unik. Enligt Jens Beiron, forskare vid Karlstad Universitet har få byggnader i Sverige studerats och utretts så noggrant som denna. Han menar att även om man vetat att det var tekniskt möjligt att bygga den typ av skola, så finns nu ett kvitto på att tekniken fungerar även i praktiken.

– Resultaten av mätningarna överträffar de förväntningar vi hade när projektet inleddes. Energianvändningen är extremt låg och luften i toppklass, säger Jens Beiron i ett pressmeddelande.

Målet för uppvärmning var att använda mellan 40 och 70 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Byggkrav är 135 kWh/ m2 per år för skollokaler i Storfors. Resultatet visar att skolans energianvändning ett normalår är strax under 45 kWh/m2. Den gamla skolan använde 250 kWh/m2 per år. Skolan sparar en miljon om åtet.

Vargbroskolan – energiskolan (Storfors kommun)


Första LEED Platinum klassning i Asien

24 april 2010

Samsung Green Tomorrow House är en 500 kvadratmeter energisnål ”grön byggnad” som är tänkt att visa ett brett strategiutbud av state-of-the-art. Den är designad av Samoo Arkitekter med Arup tillhandahållna konsulttjänster som hjälp.


Första byggnaden att nå slutlig – BREEAM Outstanding

16 april 2010

Defra’s Lion House kontorsbyggnad i Alnwick, Northumberland, Storbritannien är den första byggnaden att nå en slutlig ”Outstanding” BREEAM klassning. Lion House har uppnått en anmärkningsvärd poäng på 87,28% enligt BREEAM kontor 2008.

Case study


Jordens största växthus

16 april 2010

Eden i Cornwall är uppbyggd av flera mindre ekosystem, så kallade biomer, utformade för att skapa de perfekta förhållanden som råder i olika klimatzoner. De sexhörnade bitar som bygger upp de sväriska byggnaderna är omslutna med tredubbelt ETEF-folie som är transperent för UV-ljus, självrengörande och ska hålla i minst 30 år. Ytan upptar 16 000 kvadratmeter och har en höjd på 55 meter vilket gör Eden till jordens största växthus.


Stockholms första hyrespassivhus

16 april 2010

Foto: Johanna Nordström

Den 8 april 2010 var det visning för Stockholms stads bostadskö och Svenska Bostäders interna kö. Det var massor med folk som köade långt innan utsatt tid. I Hökarängen, södra Stockholm, bygger Svenska Bostäder, med hjälp av Skanska, 97 lägenheter i fyra byggnader i passivhusteknik. Tjocka väggar, golv och tak samt fönster med ett U-värde på 0,9 gör dem energisnåla och medför låga energikostnader. Husen beräknas göra av med 50 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. Några elradiatorer med litet effektbehov kommer att finnas i varje lägenhet som extra värmekälla vid eventuella köldtoppar på vinterhalvåret. Kravet för passivhus har en otäthet på högst 0,3 l/s, m2 vid 50 Pa över- och undertryck. Blå Jungfrun fick ett värde på 0,11.

Blå Jungfrun Blogg


Halverad energikostnad för väldens första bandyplan som värmer fotbollsplan på vintern

11 april 2010

En ny fotbolsplan med konstgräs har byggts på Backavallen, som är en del av Katrineholms sportcentrum. Tack vara att överskottavärme från de stora kylkompressorerna till den konstfrusna bandyplanen blir fotbollsplanen spelbar året runt. Dessutom används solenergi som utvinns under sommarhalvåret.


Världens första installation som ger solel, solvärme och solkyla

11 april 2010

På sjukhuset i Härnösand finns nu en unik installation som ger el, värme och kyla från solen. Det är världens första som använder koncentrerande teknik med solceller för att generera solkyla.

Sjukhuset har ett ambitiöst program för att minska energianvändningen och solkylan skall användas för att kyla röntgenavdelningen. Värmen används för att förvärma varmvatten och elen matas in på 230 V nätet för byggnaden.


Werner Sobek – Triple Zero ®

02 april 2010

Werner Sobek har satt upp en krävande standard för att uppnå tre miljömässigt hållbara mål i en byggnad, som han kallar Triple Zero ®. Han kombinerar kriterierna i LEED och Passivhaus normen. Denna modell R128 var det första av sju hus i Tyskland och Frankrike att nå den stränga standarden. Byggnaden behöver noll energi, släpper ut noll växthusgaser i förvaltningen och producerar noll avfall i början och slutet av dess liv – Triple Zero ®:

1. Noll Energi
2. Noll Emission
3. Noll Avfall

All energi som huset behöver produceras på plats, med solpaneler på taket och genom en geotermisk jordvärme ungefär sju meter under byggnaden. Tredubbla fönster i alla glas uppfyller Passivhaus normen, med minskat energibehovet med 60 % eller mer. Noll avfall produceras i slutet av byggnadens livscykel när den konverteras eller dekonstrueras. Alla komponenter och byggnadselement är helt återvinningsbara. Ingenting behöver brännas eller skickas till en deponi.