Världens första klimatneutrala fastighetsbolag

28 mars 2009

kista3

Kista Science Tower

Vasakronan har minskat koldioxidutsläppen de senaste åren, från 36 500 ton 2006 till 10 800 ton 2008. Orsaken är en successivt minskad energianvändning och inköp av klimatneutral värme och kyla.

För den mängd utsläpp som hittills ej kunnat elimineras har Vasakronan valt att investera i sk. CDM-projekt  enligt Energimyndigheten i Brasilien, Indien och Kina som leder till minskade utsläpp i motsvarande grad.


Hagaporten – Sveriges första Green Building certifierade kontorshus

28 mars 2009

hagap11

Green Building certifierat kontorshus 2008 enligt de nya kraven på 25 % lägre energianvändning än de svenska normerna för en nybyggd fastighet av samma typ. Haga, Stockholm, arkitekt Strategisk Arkitektur.


Hamnhuset

28 mars 2009

hamnhusetSveriges första flerbostads-passivhus 2008 i Göteborg med 115 lgh, solfångare, miljödeklareras, sopsug, livscykelberäknat (LCC), ökad byggkostnad, arkitekt White. Läs mer: http://www.alvstranden.com/default.aspx?id=220&navId=146


Ekologiskt passivhus

28 mars 2009

ekopassivhus2

Ekologiska byggvaruhuset i Trosa uppförde 2008 bostad med kombinerar bekvämlighet och modern design med ekologiska och hälsosamma material, tjocka linullsisolerade väggar, innerväggarna återvunnet murtegel putsat med lera, målade med lerfärger, golv av svensk kalksten/ek, fönster massiv ek, köks- och badrumsinredningen lokalt vuxet massiv al. Läs mer: http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/Page.aspx?PageID=259


Villa Malmborg

28 mars 2009

vmalmboegSveriges första passiv-villa 2007 bostad i Lidköping, glas U-värde 0,84, 18 kWh/kvm/år, 3000 kWh/år, 170 kvm i två plan, se

http://www.buildwithcare.eu/energysavingbuildings/villamalmborg/


Lindåsen

28 mars 2009

lindasen

Sveriges första passiv-radhus 2001 söder om Göteborg, bostadsrättförening 20 lgh, egenvärme, välisolerat och lufttätt, ventilationsvärmeväxlare, solfångare, energianvändning 35 kWh/ m2 (68 kWh/ m2 inkl. hushållsel), 120 kvm, arkitekt Hans Eek.


Västra hamnen (Bo01)

28 mars 2009

bo01fran53

Ekostadsdelen Västra hamnen i Malmö 1996-2013 med 10 000boende, 20 000 arbetande, lokalt producerad energi från förnybara källor, IT, avfallskvarnar, biogasrötning, sopsug, källsorteringshus, mobilitetskontor, grönytor, vattenvård. Läs mer: http://www.malmo.se


Hammarby Sjöstad

28 mars 2009

h-by_sjostad_1Hammarby Sjöstad i Stockholm 1996-2015 med 9 000 bostäder, 20 000 invånare och kontor, byggd på sanerad förorenad mark, sopsug, biogasrötning (gas för spisar och bilar), bilpool, ekodukter, grönytor, vattenvård. Läs mer: http://www.hammarbysjostad.se/


Understenshöjden

26 mars 2009

uhojden1Stockholms första ekologiskt inriktade bostadsområde och Sveriges sista Ekoby, uppfört 1995, HSB Bostadsrättförening i Björkhagen 44 lgh (50-150 kvm), sunda material, eget reningsverk, egen pelletspanna, solfångare på varje hus, urinsorterande toaletter, gemensamhetslokal, bilpool, komposter, arkitekt Bengt Bilén. Läs mer: http://www.understenshojden.se/


Tuggelite

26 mars 2009

tuggelite

 

Sveriges första ekoby Tuggelite utanför Karlstad, uppfört 1984, 16 bostäder, 120 kvm, mulltoa, gemensamma odlingar, arbetslag, växthus, gemensamhetslokal, pelletspanna samt solfångare 1988, elanvändning 8 000 kWh/år/lgh (2008), täta och välisolerade 35 cm i vägg 65 cm tak, betongstomme lagrar värme, arkitekt Efem. Läs mer: http://www.tuggelite.se/index.php