Japans första passivhus

21 juni 2010

Denna enkla men eleganta privata bostad är inte bara ett spännande exempel på modern japansk design – det är också det första certifierade Passivhuset i Japan. Detta ultraeffektiva hus är långt ifrån det traditionella japanska byggandet, som oftast använder tunna väggar och 1-glasfönster.


Sveriges första miljöklassade privatvilla

19 juni 2010

Klassningen av Villa Trift 3.0 är granskad av Miljöklassad byggnads Tekniska råd som har gett huset totalbetyget SILVER (GULD i området Energi, GULD i området Innemiljö och SILVER i området Material och kemikalier). Läs mer här.


Största halmbalshuset byggs i Storbritannien

13 juni 2010

Den nya byggnaden på School of Biosciences, University of Nottingham – Sutton Bonington, byggas med integrerad passiv soldesign och prefabricerade paneler fyllda med halm och trä från lokalt ursprung direkt från universitetets jordbruksmark. Byggandet av biovetenskapernas hus markerar början på en 20-års plan av campusområdet, som syftar till att förbättra sitt rykte med ett primärt mål för studier av växt- och husdjursvetenskap. Prefabricerade halmbalskonstruktioner är förvisso inte ny i Storbritannien – i själva verket har många halmbalsprefabricerade byggnader fullbordats med Modcell. Denna universitetsbyggnaden, som kommer att vara den största i sitt slag, bidrar till att främja en ökad medvetenhet om tekniken. London-baserade Make Architects utformar den nya anläggningen, som planeras att uppnå en BREEAM Excellent Rating.


Manitoba Hydro Head Office, Winnipeg

12 juni 2010

Huvudkontoret för Manitoba Hydro, i centrala Winnipeg, är en förebild för integrerad hållbar design. Winnipeg är en av de kallaste stora städerna i världen. Temperaturen varierar mellan plus 30 grader Celsius på sommaren till minus 50 grader Celsius på vintern. Utformningen av de 60 000 kvm stora kontoret riktar sig mot att minska energianvändningen med 60 %, genom användning av passiv solenergiteknik. Kvaliteten på inomhusluft och naturligt ljus är avgörande för medarbetarnas produktivitet. Kontoret har 100 % frisk uteluft 24/365 och den dubbelt inglasade byggnaden garanterar maximal exponering av dagsljus, läs mer på case study.


green school, bali

06 juni 2010

Green School Bali, one of the most amazing schools on earth, is giving its students a relevant holistic and green education. The students come from all corners of the world, many relocating with their parents just for the experience of attending. The campus is remarkable. Green School is striving to have the lowest carbon footprint of any international school anywhere, through use of bamboo and rammed earth for its buildings, growing its own food in its gardens, and plans to generate its own power from the river. The central building, ”Heart of School”, is one of the largest bamboo structures in the world and has an architectural beauty usually witnessed only in cathedrals and opera houses.