Läppstiftet först i Göteborg LEED guld

14 maj 2015

Läppstiftet

”Läppstiftet” är Göteborgs första LEED-certifierade byggnad enligt LEED Exiosting buildings, Guld, fastighetsägare Vasakronan.


Torsplan 2 första byggnad i Sverige att uppnått BREEAM International högsta nivå Outstanding

14 maj 2015
Torsplan office and retail building

Torsplan office and retail building

I mars 2015 certifierades byggnaden, entreprenör NCC. Hittills har bara 12 kontor i världen lyckats nå upp till högsta nivån.


Kontorsbyggnaden på MAX IV-projektet blev först att godkännas enligt BREEAM-SE

29 mars 2015

maxlab_1_640
MAX IV-projektet är har nått Outstanding enligt BREEAM-SE. Med hjälp av WSP i Malmö har Fastighets AB ML4 genomfört miljöcertifiering enligt BREEAM-SE, Miljöbyggnad och Greenbuilding för projektet MAX IV och nu är det klart att projektet uppnått den högsta nivån inom samtliga system, entreprenör PEAB.


Kontor i Helsingborg Leed-etta i Europa

19 maj 2013

Väla Gård Skanska

Leed-certifieringen av Skanskas egenutvecklade kontor Väla Gård, utanför Helsingborg, uppnådde hela 95 poäng av totalt 110 möjliga. Detta innebär att projektet nu har flest poäng i Europa inom Leed för nybyggnation samt ligger på en delad tredje plats i världen.

Väla Gård är självförsörjande på energi och den energi som inte används kommer att levereras ut på elnätet. 455 kvadratmeter solceller på taket förser huset med el.


Kv Kaggen i Malmö Nordens första GreenBuilding

10 juni 2012

Nordens första kontorsfastighet godkänd som GreenBuilding 2008. Uppmätt 90 kWh/kvm och år, individuella elmätare hos hyresgästerna, för att öka medvetenheten, effektiv värmeåtervinning, närvarogivare för belysning.


Första GreenBuilding certifierade byggnaden

10 juni 2012

Fastigheten ligger i Hudiksvall och har byggts om ett flertal gånger sedan den byggdes 1909 som tingshus. Under 2005 har en genomgripande ombyggnad genomförts som resuterade i den första GreenBuilding certifieringen i Europa. Ny teknik i form av ny ventilationsanläggning för kontor och tingsalar, el, tele, data – fiberoptiskt nät, larm och brandlarm direktkopplad till SOS alarm. Fastigheten har anslutits till fjärrvärmenätet och med fjärrstyrning för reglering av värme och ventilation.


Manitoba Hydro Head Office, Winnipeg

12 juni 2010

Huvudkontoret för Manitoba Hydro, i centrala Winnipeg, är en förebild för integrerad hållbar design. Winnipeg är en av de kallaste stora städerna i världen. Temperaturen varierar mellan plus 30 grader Celsius på sommaren till minus 50 grader Celsius på vintern. Utformningen av de 60 000 kvm stora kontoret riktar sig mot att minska energianvändningen med 60 %, genom användning av passiv solenergiteknik. Kvaliteten på inomhusluft och naturligt ljus är avgörande för medarbetarnas produktivitet. Kontoret har 100 % frisk uteluft 24/365 och den dubbelt inglasade byggnaden garanterar maximal exponering av dagsljus, läs mer på case study.


Skanskas Hagaporten först med ”Miljöklassad Byggnad” i Sverige

20 maj 2010

Klassningen som gjorts enligt systemet Miljöklassad Byggnad för befintlig byggnad, gav fastigheten Hagaporten betyget Guld. Det är första gången en byggnad certifieras enligt detta nya svenska miljöklassningssystem.


Första byggnaden att nå slutlig – BREEAM Outstanding

16 april 2010

Defra’s Lion House kontorsbyggnad i Alnwick, Northumberland, Storbritannien är den första byggnaden att nå en slutlig ”Outstanding” BREEAM klassning. Lion House har uppnått en anmärkningsvärd poäng på 87,28% enligt BREEAM kontor 2008.

Case study


Werner Sobek – Triple Zero ®

02 april 2010

Werner Sobek har satt upp en krävande standard för att uppnå tre miljömässigt hållbara mål i en byggnad, som han kallar Triple Zero ®. Han kombinerar kriterierna i LEED och Passivhaus normen. Denna modell R128 var det första av sju hus i Tyskland och Frankrike att nå den stränga standarden. Byggnaden behöver noll energi, släpper ut noll växthusgaser i förvaltningen och producerar noll avfall i början och slutet av dess liv – Triple Zero ®:

1. Noll Energi
2. Noll Emission
3. Noll Avfall

All energi som huset behöver produceras på plats, med solpaneler på taket och genom en geotermisk jordvärme ungefär sju meter under byggnaden. Tredubbla fönster i alla glas uppfyller Passivhaus normen, med minskat energibehovet med 60 % eller mer. Noll avfall produceras i slutet av byggnadens livscykel när den konverteras eller dekonstrueras. Alla komponenter och byggnadselement är helt återvinningsbara. Ingenting behöver brännas eller skickas till en deponi.