PriceWaterhouseCooper office tower i London

27 mars 2010

Londons första BREEAN Outstanding kontorsbyggnad mars 2010.

 


Brittiska ambassaden i Berlin

27 mars 2010

Ambassadbyggnaden, som invigdes sommaren 2000, erhöll i mars 2010 den första BREEAM – In use International Special Award. Samtliga brittiska ambassader klassas enligt BREEAM.


Strata Building SE1 även kallad ”The Razor”

21 mars 2010

En 147-meter, 43 våningar och 408 lägenhets skyskrapa vid i Elephant & Castle, London, Storbritannien. Den är ritad av Hamiltons Architects. Bygget påbörjades under 2007 och står klart april 2010. De tre 9-meters vindturbinerna beräknas kunna generera 50 MWh per år tillsammans. Tillräckligt med energi för att antingen ge belysning för hela byggnaden eller ge el till 20 lägenheter. Featured on-site är en kombinerad el och värme för att ge hållbar kraftproduktion. Regnvatten omhändertas för återanvändning. Energianvändningen beräknas vara upp till 40 % mindre än i Storbritanniens i genomsnittet. Byggnaden understiger den nuvarande brittiska förordningar om hållbarhet med 13 % och det totala koldioxidutsläppet förväntas bli 15 % lägre än Londons borgmästare goda praxis riktmärke.


Förbo bygger plushus

11 mars 2010

Huset producerar mer värme än det behöver för uppvärmning av luft och vatten. Överskottet säljs sedan till det lokala fjärrvärmenätet under den varmare delen av året. Däremot genererar husen i Lerum ingen el.

– Som systemet för försäljning ser ut i dag lönar det sig inte att producera och sälja el, säger Krister Lundgren.

Totalt räknar Förbo med att huset kommer att gå plus på energi – om man inte räknar med den el som hushållen använder. Den totala energianvändningen för de 32 lägenheterna ligger på 54 kWh per kvadratmeter och år, inklusive värme, varmvatten och fastighetsel. Husets solfångare producerar 58 kWh per kvadratmeter per år. Ett jämförbart svenskt flerfamiljshus har ungefär dubbelt så hög förbrukning. Planerad byggstart för Höjdenvändan är i juli i år och inflyttningen ska vara klar hösten 2011. Hyran kommer att ligga på cirka 1450 kronor per kvadratmeter och år – ungefär på samma nivå som Förbos övriga nyproduktion.


Gemini House

11 mars 2010

 

Idén till detta projekt fick Roland Mösl i början av 1990-talet. Det blev dock inte möjligt att genomföra förrän 2001 till den nationella utställningen om energi i Steinmark, Österrike. Tack vara utställningen fick Gemini-projektet ekonomiska resurser att bygga en prototyp som huvudattraktion till utställningen. Det var det första plus energihuset (självförsörjande, och ibland mer) i Österrike.