30 St. Mary Axe (The Gherkin)

18 december 2009

Kontor London, arkitekt Foster & Partners färdigställt 2004. Formen spar energi, ”naturlig” ventilation och belysning (dagsljus), dubbelglasfasad, intelligent solavskärmning, ”spiralträdgårdar”, 180 meter, 40 våningar, 50 % energibesparing i jämförelse med motsvarande höghus, framröstad till värdens högst ansedda nykonstruerade  byggnad 2005.


BedZed

18 december 2009

82 bostäder och kontor i södra London, färdigställande 2002. All energi från förnyelsebara  källor på området och lokalt producerade byggnadsmaterial med en radie på 5,5 mil.


Heliotrop

18 december 2009

Byggdes ursprungligen 1994 som privatbostad ritag av Rolf Disch . Var den första byggnaden i världen med att skapa mer energi än den använder, som är helt förnyelsebart och CO2 neutral. Strukturen roterar fysiskt för att spåra solen, som gör det möjligt att utnyttja den maximala naturliga solenergin.


Första marknadsöversikten över energieffektiva småhus

06 december 2009

Sju husföretag är beredda att leverera passivhus visar Sveriges första marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Översikten ska hjälpa husköpare att hitta företag som kan leverera monteringsfärdiga energieffektiva småhus. Den är framtagen genom ett samarbete mellan Hållbar utveckling Väst, Passivhuscentrum och de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Läs översikten http://www.hallbarutvecklingvast.se/archive/dokument/Energieffektivahus_webb.pdf