Vasakronan först i Europa att certifiera med LEED Volume

15 maj 2015

Kista_Entre

 

Vasakronan är först i Europa att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume och certifieringen innebär att ytterligare 48 av företagets fastigheter har fått certifieringen LEED varav 90 procent på guldnivå. Totalt är nu 53 procent av företagets hela fastighetsbestånd miljöcertifierat, exempelbyggnad ovan Kista Entré.


Över 1000 miljöcertifierade byggnader i Sverige

14 maj 2015

Cert

Sverige har över 1000 certifierade byggnader om man räknar samman BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen, Passivhus och GreenBuildning.


BMW-fabriken i Leipzig

02 maj 2015

BMW-fabriken i LeipzigBMWs biltillverkningsanläggning i Leipzig tilldelades 2013  ”Bästa fabrik”tack vare sin framgångsrika strategi. Priset är från de två kända förvaltningsskolorna INSEAD och WHU – Otto Beisheim School of Management. Arbetet för utvecklingsstrategin innehåller att alla anställda kan ifrågasatta BMWs strategiska inriktningen med jämna mellanrum och lämna förslag på förbättring till att alla processteg förbättras årligen inom värdekedjan samt individuellt ansvar för de anställda. Miljömålen är högt satta med egengenererad el på fastigheten.

 


Kontorsbyggnaden på MAX IV-projektet blev först att godkännas enligt BREEAM-SE

29 mars 2015

maxlab_1_640
MAX IV-projektet är har nått Outstanding enligt BREEAM-SE. Med hjälp av WSP i Malmö har Fastighets AB ML4 genomfört miljöcertifiering enligt BREEAM-SE, Miljöbyggnad och Greenbuilding för projektet MAX IV och nu är det klart att projektet uppnått den högsta nivån inom samtliga system, entreprenör PEAB.


Första marknadsöversikten över energieffektiva småhus

06 december 2009

Sju husföretag är beredda att leverera passivhus visar Sveriges första marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Översikten ska hjälpa husköpare att hitta företag som kan leverera monteringsfärdiga energieffektiva småhus. Den är framtagen genom ett samarbete mellan Hållbar utveckling Väst, Passivhuscentrum och de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Läs översikten http://www.hallbarutvecklingvast.se/archive/dokument/Energieffektivahus_webb.pdf


Bättre att jobba i ”gröna hus”

17 november 2009

Personer som arbetar i ”gröna hus” är mer effektiva än de som jobbar i konventionella byggnader. Det visar forskning vid University of Ohio baserad på 154 gröna hus som ihyser 2.000 personer varav 534 deltog i en studie. ”Hälsosamma byggnader reducerar sjuktid och ökar produktiviteten vilket gör det lättare att rekrytera och behålla personalen”, skriver forskarna i sin rapport.

Två huvudslutsatser i studien är:
– Nära 43 procent deltagarna ansåg sig vara mer effektiva sedan deras arbetsplats flyttat till ett grönt hus. 
– 45 procent rapporterade att personal som flyttat till ett grönt hus för att arbeta i snitt hade 2,9 sjukdagar mindre per år. Ytterligare 45 procent rapporterade att någon skillnad i sjukdagar inte gått att uppmäta. Men, noterar forskarna, ett antal av de svarande hade flyttat till förvisso gröna men byggnader där några krav på inomhusluften inte ställs. 10 procent uppgav att antalet sjukdagar ökat till följd av flytt till ett grönt hus.
Forskarna har även ägnat sig åt att räkna ut vad den ökade produktiviteten betyder i kronor och ören. Utifrån ett exempel på 23 kvadratmeter kontorsyta per anställd och genomsnittslöner blir besparingen per anställd 20,82 dollar motsvarande cirka 150 kronor till följd av den ökade produktiviteten. Den minskade sjuktiden värderas till cirka 35 kronor.
– Om du ser fördelarna i termer av rekrytering, mindre sjuktid och ökad produktivitet borde hyresgästerna vara villiga att betala mer hyra för sådana utrymmen alternativt kräva lägre hyra för mindre hälsosamma lokaler, säger Norm Miller, forskare på University of Ohio.

Läs hela rapporten på: http://catcher.sandiego.edu/items/business/Productivity_paper_with_CBRE_and_USD_Aug_2009-Miller_Pogue.pdf


Ny organisation för miljöklassningar

03 oktober 2009

Intresset för att miljöklassa byggnader ökar med raketfart. För ett par år sedan var det ett okänt begrepp för de flesta. Organisationen Sweden Green Building Council har bildats våren 2009 för att profilera svenskt byggande internationellt samt att samsas kring några få klassningssystem. Grundare av SGBC är Fastighetsägarna, Vasakronan, Akademiska Hus, Skanska, NCC, IVL, White, SEB, Stockholm Stad, Malmö Stad, SWECO och CTZ. De system som kommer att användas är det svenska systemet Miljöklassad byggnad samt de internationella systemen BREEAM (Building Research Establishment´s Environmental Assessment  Method) från Storbritannien och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) från USA. BREEAM är idag värdens mest använda klassningssystem. Det lanserades 1990 och sedan dess har över 150 000 byggnader klassats. Båda systemen kan användas för alla typer av byggnader.


Brostaden blev Europas första GreenBuilding Corporate Partner

27 september 2009

Brostaden

För att bli GreenBuilding Corporate Partner krävs att energiförbrukningen reducerats med minst 25% i minst 30% av fastighetsbeståndet. Brostaden har arbetat strukturerat med energibesparingar och optimeringar i över tio år. 2008 hade 36 fastigheter, vilket motsvarar över 40% av det totala beståndet av 87 fastigheter, en förbrukning under 82 kWh per kvadratmeter och år. Detta kan jämföras med svensk normalförbrukning som är 110 kWh per kvm och år (SCB).


Världens första klimatneutrala fastighetsbolag

28 mars 2009

kista3

Kista Science Tower

Vasakronan har minskat koldioxidutsläppen de senaste åren, från 36 500 ton 2006 till 10 800 ton 2008. Orsaken är en successivt minskad energianvändning och inköp av klimatneutral värme och kyla.

För den mängd utsläpp som hittills ej kunnat elimineras har Vasakronan valt att investera i sk. CDM-projekt  enligt Energimyndigheten i Brasilien, Indien och Kina som leder till minskade utsläpp i motsvarande grad.