Gazeley Park Blue Planet

15 februari 2010

G. Park Blue Planet i Staffordshire, Storbritannien har vunnit europeiska arkitekter Forum för Bästa hållbara utveckling 2009.

Kallas ”en av de grönaste distributionsbyggnaderna i världen”. Är det första projektet att få BREEAM ”Outstanding” (projektering) betyg.


Pearl River Tower nästan klar

15 februari 2010

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_wCT51EPyzs

Världens förmodligen grönaste skyskrapa avslutar nu byggandet av det översta våningsplanet i Guangzhou, Kina.  Skrapan är tänkt att vara klar senare i år. Pearl River integrerar användningen av maximal hållbar teknik, vindkraft och solenergi design och innovativa strukturella tekniker och skapar en nära noll energi byggnad som är lika skön som den är grön. På 100 respektive 200 meters höjd placeras de vertikala vindturbinerna i håligheter i huset och fungerar som vindtunnlar. Varmvatten och el produceras med hjälp av solpaneler och bränsleceller i källaren. För att klara kylningen byggs en ytterfasad och plåtarna kyls med vatten.


Green Lighthouse

15 februari 2010

Danmarks första klimatneutrala byggnad. Huset har uppförts inom mindre än ett år och innan FN: s klimatkonferens i Köpenhamn börjar i december 2009. Green Lighthouse är placerad vid den naturvetenskapliga fakulteten och kommer att innehålla servicefunktioner för studerande, möteslokaler och en fakultetsklubb för forskare. Green Ligthhouse är officiellt invigt den 20 oktober 2009.