Falköping – Sveriges första SlowCity

31 oktober 2009

Cittaslow-345

I maj 2008 blev Falköpings kommun godkänd som medlem i det internationella nätverket Cittaslow, vilket bland annat innebär att kommunen förbinder sig att målmedvetet arbeta för att leva upp till de drygt 50 kriterierna som krävs för medlemskap. Falköping är nu en av drygt 100 kommuner världen över som ingår i nätverket.