The BIQ house – Första husfasad med levande alger

31 december 2015

BIQ

Arkitekten Rudi Scheuermann, Arup, har konstruerat värdens första byggnad med en algfasad, en bioreaktiv lösning som både erbjuder skugga under varma sommardagar och en förnybar energikälla för uppfärmning.


BMW-fabriken i Leipzig

02 maj 2015

BMW-fabriken i LeipzigBMWs biltillverkningsanläggning i Leipzig tilldelades 2013  ”Bästa fabrik”tack vare sin framgångsrika strategi. Priset är från de två kända förvaltningsskolorna INSEAD och WHU – Otto Beisheim School of Management. Arbetet för utvecklingsstrategin innehåller att alla anställda kan ifrågasatta BMWs strategiska inriktningen med jämna mellanrum och lämna förslag på förbättring till att alla processteg förbättras årligen inom värdekedjan samt individuellt ansvar för de anställda. Miljömålen är högt satta med egengenererad el på fastigheten.

 


Kontorsbyggnaden på MAX IV-projektet blev först att godkännas enligt BREEAM-SE

29 mars 2015

maxlab_1_640
MAX IV-projektet är har nått Outstanding enligt BREEAM-SE. Med hjälp av WSP i Malmö har Fastighets AB ML4 genomfört miljöcertifiering enligt BREEAM-SE, Miljöbyggnad och Greenbuilding för projektet MAX IV och nu är det klart att projektet uppnått den högsta nivån inom samtliga system, entreprenör PEAB.


Första GreenBuilding certifierade byggnaden

10 juni 2012

Fastigheten ligger i Hudiksvall och har byggts om ett flertal gånger sedan den byggdes 1909 som tingshus. Under 2005 har en genomgripande ombyggnad genomförts som resuterade i den första GreenBuilding certifieringen i Europa. Ny teknik i form av ny ventilationsanläggning för kontor och tingsalar, el, tele, data – fiberoptiskt nät, larm och brandlarm direktkopplad till SOS alarm. Fastigheten har anslutits till fjärrvärmenätet och med fjärrstyrning för reglering av värme och ventilation.


Danmarks första + hus

05 september 2010

I Sonderborg i Danmark, har det så kallade SIBZERO+ byggts – ett hus som producerar mer energi än den använder.

SIBZERO+ skapar ett överskott av förnybar energi jämfört med den energi som används inom Byggnaden – både vad gäller el, värme och vatten.

Huset är ett bostadshus på 180 kvadratmeter, välbyggt och lika bekvämt som andra ”vanliga” nya hus. Välkänd teknik innebär att energianvändningen kommer ner till lägsta möjliga nivå. Läs mer på www.projectzero.dk


Hållbar semesterby och vetenskapligt labb

05 september 2010

Alla de 25 energi självförsörjande husen har byggts med hjälp av olika tekniker och kommer att fungera som ett levande experiment i hållbarhet.

Husen kommer att fungera som laboratorier och fritidshus, med sensorer som ständigt matar tillbaka information om deras temperatur, luftfuktighet och luftrörelser för att avgöra vilka teknik som är mest effektiva.

Projektet, som utvecklats av Teneriffas Instituto Tecnológico y de Energias Renovables, kom till stånd efter regionens president Ricardo Melchior Navarro sagt att mer måste göras för att skydda öns knappa resurser. Läs mer på http://www.iter.es/


Största halmbalshuset byggs i Storbritannien

13 juni 2010

Den nya byggnaden på School of Biosciences, University of Nottingham – Sutton Bonington, byggas med integrerad passiv soldesign och prefabricerade paneler fyllda med halm och trä från lokalt ursprung direkt från universitetets jordbruksmark. Byggandet av biovetenskapernas hus markerar början på en 20-års plan av campusområdet, som syftar till att förbättra sitt rykte med ett primärt mål för studier av växt- och husdjursvetenskap. Prefabricerade halmbalskonstruktioner är förvisso inte ny i Storbritannien – i själva verket har många halmbalsprefabricerade byggnader fullbordats med Modcell. Denna universitetsbyggnaden, som kommer att vara den största i sitt slag, bidrar till att främja en ökad medvetenhet om tekniken. London-baserade Make Architects utformar den nya anläggningen, som planeras att uppnå en BREEAM Excellent Rating.


Första byggnaden att nå slutlig – BREEAM Outstanding

16 april 2010

Defra’s Lion House kontorsbyggnad i Alnwick, Northumberland, Storbritannien är den första byggnaden att nå en slutlig ”Outstanding” BREEAM klassning. Lion House har uppnått en anmärkningsvärd poäng på 87,28% enligt BREEAM kontor 2008.

Case study


Jordens största växthus

16 april 2010

Eden i Cornwall är uppbyggd av flera mindre ekosystem, så kallade biomer, utformade för att skapa de perfekta förhållanden som råder i olika klimatzoner. De sexhörnade bitar som bygger upp de sväriska byggnaderna är omslutna med tredubbelt ETEF-folie som är transperent för UV-ljus, självrengörande och ska hålla i minst 30 år. Ytan upptar 16 000 kvadratmeter och har en höjd på 55 meter vilket gör Eden till jordens största växthus.


Werner Sobek – Triple Zero ®

02 april 2010

Werner Sobek har satt upp en krävande standard för att uppnå tre miljömässigt hållbara mål i en byggnad, som han kallar Triple Zero ®. Han kombinerar kriterierna i LEED och Passivhaus normen. Denna modell R128 var det första av sju hus i Tyskland och Frankrike att nå den stränga standarden. Byggnaden behöver noll energi, släpper ut noll växthusgaser i förvaltningen och producerar noll avfall i början och slutet av dess liv – Triple Zero ®:

1. Noll Energi
2. Noll Emission
3. Noll Avfall

All energi som huset behöver produceras på plats, med solpaneler på taket och genom en geotermisk jordvärme ungefär sju meter under byggnaden. Tredubbla fönster i alla glas uppfyller Passivhaus normen, med minskat energibehovet med 60 % eller mer. Noll avfall produceras i slutet av byggnadens livscykel när den konverteras eller dekonstrueras. Alla komponenter och byggnadselement är helt återvinningsbara. Ingenting behöver brännas eller skickas till en deponi.