NCC har startat Sveriges första CEEQUAL miljöklassade mark- och anläggningsprojekt

27 maj 2012

Projekt E4 Rotebro ska vara färdigt 2014 och är mycket omfattande. Förutom rivning av befintliga broar och bygget av två nya broar krävs en utbyggnad av E4:ans tillfarter till broarna. Dessutom ska kommunens kringliggande vägar, bussgata och gång- och cykelvägar byggas om.Certifieringssystemet Ceequal har än så länge bara använts i England och Irland, men sedan januari 2011 finns en internationell version. NCC är nu först i Sverige med att tillämpa CEEQUAL för svenska förhållanden.