Frodeparken i Uppsala är Sveriges hittills största solcellsfasad

21 april 2012

Solcellsfasaden blir Sveriges största solcellsfasad på ett bostadshus. Nytänkande och smarta energilösningar har varit riktlinjerna för Uppsalahems nya flerfamiljshus med 70 lägenheter som byggs i anslutning till Resecentrum i Uppsala. En ny förskola med fyra avdelningar får rymliga lokaler i entréplanet. Huskroppen ligger i ett mycket bra läge vädersträcksmässigt och den svängda formen på byggnaden är idealiskt utformad för att nyttja solceller optimalt. Fasadyta mot söder: 900 m2 Solcellsfasad: 675 m2 Toppeffekt från solcellerna: 86 kWt Elproduktion per år: 64 000 kWh Solcellernas produktion: 8kWh/m2 Procentdel av energiförbrukningen: cirka 15% Solcellens effektgaranti upp till 80 %: 25 år


Urbana villor – Västra Hamnen, Malmö

21 april 2012

Med hållbarhetsperspektivet som utgångspunkt har en ny form av samverkan mellan arkitektur och landskap inletts i detta kvartershus för boende i gemenskap kring odling och grönska. Med detta arbetssätt blir flera arkitektoniska konsekvenser tydliga.

Exteriören mot gården präglas av balkonger för lokal odling, och takterrasser underlättar kontakten mellan lägenheternas inre och den yttre miljön. Både hissen som står i direktkontakt med bostäderna och den utvändiga spiraltrappan minimerar kommunikationsytorna, vilket bidrar till minskad resursanvändning och stärker gårdsfasadens uttryck. Med en öppen bottenvåning och generös plats för cyklar uppmuntras energisnåla transportmedel. Även de stora balkongerna mot gatan speglar en öppenhet för nya arkitektoniska uttryck som utan omsvep vänder bort från det dekorativa.

Lägenheterna utmärks av robusta ytmaterial, omsorgsfulla detaljer och ett djärvt experimenterande med boendet, där rum för vila och hygien kombinerats i dramatiska konstellationer.