Midgårdsbadet är i Sigtuna Nordens första utomhusbad med biologisk rening

10 juni 2012

Ett utomhusbad som består av en hoppbassäng om ca 650 kvm och 4 meter djup, en simbassängsdel om ca 850 kvm och 2,20 djup, en baddel om ca 1300 kvm med djup från 0 till 1,5 m samt en liten pool för de minsta barnen om ca 165 kvm och 30 centimeter djup. Reningsbassängen på ca 2000 kvm innehåller olika vattenväxter och stenmaterial med olika mineraler.


Första förskola klassad Miljöbyggnad

10 juni 2012

 

Sundbybergs Stad har certifierat Förskolan Granatäpplet, Sundbyberg, enligt Miljöbyggnad. Granatäpplet är en nyprojekterad förskola, byggnaden omfattar totalt ca 1 400 m² (Atemp).


Kv Kaggen i Malmö Nordens första GreenBuilding

10 juni 2012

Nordens första kontorsfastighet godkänd som GreenBuilding 2008. Uppmätt 90 kWh/kvm och år, individuella elmätare hos hyresgästerna, för att öka medvetenheten, effektiv värmeåtervinning, närvarogivare för belysning.


Första GreenBuilding certifierade byggnaden

10 juni 2012

Fastigheten ligger i Hudiksvall och har byggts om ett flertal gånger sedan den byggdes 1909 som tingshus. Under 2005 har en genomgripande ombyggnad genomförts som resuterade i den första GreenBuilding certifieringen i Europa. Ny teknik i form av ny ventilationsanläggning för kontor och tingsalar, el, tele, data – fiberoptiskt nät, larm och brandlarm direktkopplad till SOS alarm. Fastigheten har anslutits till fjärrvärmenätet och med fjärrstyrning för reglering av värme och ventilation.


Första Svanenmärkta hyreshuset i Norden

10 juni 2012

De tre husen på Riksdalergatan i Göteborg är de första i Norden att förses med en Svanenmärkning aug 2011. Fastigheterna innehåller 99 hyresrätter. Svanenlicensen innebär att Familjebostäder i framtiden har ”körkort” för fler Svanenmärkta projekt.

 

 


TellHus nordens första färdigbyggda Svanenmärkta flerbostadshus

10 juni 2012

Veidekke invigde bygget av den nya Svanenmärkta fastigheten i Västertorp i södra Stockholm 29 augusti 2011.


ModernaHus första Svananmärkta flerbostadshuset

10 juni 2012

Skanska är det första företag som klarat kraven för Svanenmärkning av flerbostadshus i juni 2010 med deras koncept ModernaHus.


Uniqhus – Sveriges första Svanenmärkta hus

10 juni 2012

Unikhus var sveriges första svanenmärkta småhus redan 2005. Väggar muras upp för hand, sedan putsas huset genom “vandskurning” som innebär att man lägger på ett tunt lager av puts där man kan skönja strukturen i muren. Tekniken utvecklades under 1700-talet och ger ett levande intryck. Väggarna målas invändigt och utvändigt med silikatfärg.