Sveriges första BREEAM-certifierade fastighet

29 november 2009

Vid årsskiftet färdigställde Castellum AB:s dotterbolag Eklandia Fastighets AB en nyproducerad fullserviceanläggning i Bäckebol, Göteborg, för och i samarbete med Toyota. Fastigheten har nu tilldelats Sveriges första BREEAM-certifiering.

BREEAM-certifieringen är en metod för miljöcertifiering av fastigheter som tar ett helhetsgrepp kring miljö och hållbarhet genom kriterier för både globala aspekter, resurshållning, byggnadsmaterial samt energiförbrukning. Certifieringen utförs och verifieras av en oberoende tredje part genom den brittiska miljöorganisationen BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

BREEAM:s utvärdering resulterar i en certifiering enligt en femgradig skala (Fair, Good, Very Good, Excellent, Outstanding). Eklandias fastighet i Bäckebol har tilldelats Very Good.


K2 byggs för att uppnå Very good enligt BREEAM

29 november 2009

Det nya kontorshuset K2 i Västra Hamnen i Malmö miljöcertifieras enligt Breeam.

Klassningen ger kontorshuset miljöbetyget Very good, bland annat för att NCC återanvänder redan exploaterad mark, att byggnaden har ett bra klimatskal och återvinner värme effektivt.


Himin: Sun-Moon Mansion, Kina

21 november 2009

I mitten av Kina Solar Valley i Dezhou, Shandong-provinsen ligger Sun-Moon Mansion, huvudkontor för Himin solenergi. Företaget grundades 1995 av Ming Huang, oljeutrustningsingenjör oroar sig för beroendet av fossila bränslen. Nu är Himin världens största selcellsmärke och Solar Valley är världens största sol park.


Bättre att jobba i ”gröna hus”

17 november 2009

Personer som arbetar i ”gröna hus” är mer effektiva än de som jobbar i konventionella byggnader. Det visar forskning vid University of Ohio baserad på 154 gröna hus som ihyser 2.000 personer varav 534 deltog i en studie. ”Hälsosamma byggnader reducerar sjuktid och ökar produktiviteten vilket gör det lättare att rekrytera och behålla personalen”, skriver forskarna i sin rapport.

Två huvudslutsatser i studien är:
– Nära 43 procent deltagarna ansåg sig vara mer effektiva sedan deras arbetsplats flyttat till ett grönt hus. 
– 45 procent rapporterade att personal som flyttat till ett grönt hus för att arbeta i snitt hade 2,9 sjukdagar mindre per år. Ytterligare 45 procent rapporterade att någon skillnad i sjukdagar inte gått att uppmäta. Men, noterar forskarna, ett antal av de svarande hade flyttat till förvisso gröna men byggnader där några krav på inomhusluften inte ställs. 10 procent uppgav att antalet sjukdagar ökat till följd av flytt till ett grönt hus.
Forskarna har även ägnat sig åt att räkna ut vad den ökade produktiviteten betyder i kronor och ören. Utifrån ett exempel på 23 kvadratmeter kontorsyta per anställd och genomsnittslöner blir besparingen per anställd 20,82 dollar motsvarande cirka 150 kronor till följd av den ökade produktiviteten. Den minskade sjuktiden värderas till cirka 35 kronor.
– Om du ser fördelarna i termer av rekrytering, mindre sjuktid och ökad produktivitet borde hyresgästerna vara villiga att betala mer hyra för sådana utrymmen alternativt kräva lägre hyra för mindre hälsosamma lokaler, säger Norm Miller, forskare på University of Ohio.

Läs hela rapporten på: http://catcher.sandiego.edu/items/business/Productivity_paper_with_CBRE_and_USD_Aug_2009-Miller_Pogue.pdf


Första logistikanläggningen i Norden som miljöklassas enligt BREEAM

17 november 2009

NCC Property Developments nya logistikanläggning i Rosersberg blir den första logistikanläggningen i Norden som klassas enligt miljöklassificeringssystemet BREEAM. Enligt den bedömning som är utförd kommer byggnaden att uppnå betyget Very Good. Anläggningen omfattar 7 200 kvadratmeter lager och kontor, hyresgäst är läkemedels- och medicinteknikföretaget Baxter.


Ford Rouge Detroit

12 november 2009

Ford Rouge comp

Världens största gröna sedumtak.