PriceWaterhouseCooper office tower i London

27 mars 2010

Londons första BREEAN Outstanding kontorsbyggnad mars 2010.

 


Brittiska ambassaden i Berlin

27 mars 2010

Ambassadbyggnaden, som invigdes sommaren 2000, erhöll i mars 2010 den första BREEAM – In use International Special Award. Samtliga brittiska ambassader klassas enligt BREEAM.


Strata Building SE1 även kallad ”The Razor”

21 mars 2010

En 147-meter, 43 våningar och 408 lägenhets skyskrapa vid i Elephant & Castle, London, Storbritannien. Den är ritad av Hamiltons Architects. Bygget påbörjades under 2007 och står klart april 2010. De tre 9-meters vindturbinerna beräknas kunna generera 50 MWh per år tillsammans. Tillräckligt med energi för att antingen ge belysning för hela byggnaden eller ge el till 20 lägenheter. Featured on-site är en kombinerad el och värme för att ge hållbar kraftproduktion. Regnvatten omhändertas för återanvändning. Energianvändningen beräknas vara upp till 40 % mindre än i Storbritanniens i genomsnittet. Byggnaden understiger den nuvarande brittiska förordningar om hållbarhet med 13 % och det totala koldioxidutsläppet förväntas bli 15 % lägre än Londons borgmästare goda praxis riktmärke.


Gemini House

11 mars 2010

 

Idén till detta projekt fick Roland Mösl i början av 1990-talet. Det blev dock inte möjligt att genomföra förrän 2001 till den nationella utställningen om energi i Steinmark, Österrike. Tack vara utställningen fick Gemini-projektet ekonomiska resurser att bygga en prototyp som huvudattraktion till utställningen. Det var det första plus energihuset (självförsörjande, och ibland mer) i Österrike.


Gazeley Park Blue Planet

15 februari 2010

G. Park Blue Planet i Staffordshire, Storbritannien har vunnit europeiska arkitekter Forum för Bästa hållbara utveckling 2009.

Kallas ”en av de grönaste distributionsbyggnaderna i världen”. Är det första projektet att få BREEAM ”Outstanding” (projektering) betyg.


Green Lighthouse

15 februari 2010

Danmarks första klimatneutrala byggnad. Huset har uppförts inom mindre än ett år och innan FN: s klimatkonferens i Köpenhamn börjar i december 2009. Green Lighthouse är placerad vid den naturvetenskapliga fakulteten och kommer att innehålla servicefunktioner för studerande, möteslokaler och en fakultetsklubb för forskare. Green Ligthhouse är officiellt invigt den 20 oktober 2009.


Elithis Tower

04 januari 2010

Elithis Tower i Frankrike är ett 5 000 m² kontorsbyggnad (10 våningar) invigdes i april 2009. Den primära energianvändning är avsedd att vara lägre än 21 kWh / m². De 560 m² integrerade solcellerna kommer att producera 82 000 kWh/år. Utsidan av byggnaden är av trä.


WWFs Huvuskontor i Nederländerna

04 januari 2010

RAU arkitekters organiska form valdes från en mängd kandidater på det nya utseendet för WWF Nederländernas huvudkontor. Faktum är att RAU föreslog att den befintliga byggnaden anpassades till den nya stället för att rivas. Färdigt 2006 har byggnaden anmärkningsvärda hållbara innovationer som gör det möjligt att vara helt självförsörjande, koldioxid neutral och byggnaden har en underbar arbetsmiljö för de anställda. Vad WWF älskar är att RAUs design inte offrar arkitektonisk stil för att uppnå sina miljömål.


Freiburg Sonnenschiff

04 januari 2010

Sonnenschiff (solskeppet) är det första positiva energi projektet för kommersiella fastigheter i världen. Detta kraftverk byggt 2004, står i Freiburgs berömda Vauban kvartalet.


30 St. Mary Axe (The Gherkin)

18 december 2009

Kontor London, arkitekt Foster & Partners färdigställt 2004. Formen spar energi, ”naturlig” ventilation och belysning (dagsljus), dubbelglasfasad, intelligent solavskärmning, ”spiralträdgårdar”, 180 meter, 40 våningar, 50 % energibesparing i jämförelse med motsvarande höghus, framröstad till värdens högst ansedda nykonstruerade  byggnad 2005.