Urban Escape – Stockholms nya takmiljö Rooftop bjuder på kultur, hälsa, restaurang & caféliv

16 maj 2015

roof

Urban Escape Stockholm växer fram i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg och består av fem fastigheter, fyra gator och två torg. Här kombineras kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster. Byggperioden pågår från sommaren 2014 till våren 2019. Fastighetsarean utökas från befintliga 95 000 kvm till cirka 130 000 kvm, varav 62 000 kvm för kontor, 29 000 kvm för hotell och konferens, och 38 000 kvm för handel och restaurang. Utvecklingen av Brunkebergstorg görs tillsammans med Stockholms stad och Stena Fastigheter (Hotell Sergel Plaza). Utvecklingen av Regeringsgatan sker tillsammans med fastighetsbolagen AMF, Vasakronan, Pembroke och Hufvudstaden.


Humlegårdens Green Fingerprint

15 maj 2015

Miljöappen Green Fingerprint hjälper till att hålla koll på elförbrukningen och sparar pengar åt hyresgäster genom att minska mängden energi som används. Tanken är att Green Fingerprint-appen ska vara ett lättillgängligt verktyg som skapar engagemang. Dessutom ger den kvartalsvisa rapporter, något som är praktiskt när det är dags för att redovisa arbete med hållbar utveckling.


Pod om STADEN

04 januari 2015

Har hittat en pod om ”STADEN” jag hoppas att du vill testa, som jag tycker är bra.

STADEN – En podcast