Dongtan bidde inte ens en tumme

31 oktober 2009

dongtan Komprimerad

Dongtan, en ny stadsutveckling (tre fjärdedelar så stort som Manhattan) skulle ha byggts om Chongming Island, nära Shanghai, i Yangtze River Delta. Den första fasen, som omfattar en stad med 25.000 personer, akulle ha öppnats för Shanghai Expo 2010. År 2030 var det avsett att utnyttjas  av 500.000 invånare. I västerländska termer är detta slags ambition imponerande, men när det gäller Kinas egna planer för att skapa ytterligare 20 städer per år under de kommande 20 åren, var Dongtan småyngel.

På fem år har praktiskt taget ingenting konstruktivt hänt. Webbplatsen har raderats, jordbrukarna och bönderna flyttats från marken  – men, som en observatör uttrycker det, ”ingen konstruktion har utspelat sig där – i själva verket har det gått bakåt. Det besökscentrum som tidigare byggt är nu stängt” . Alla hänvisningar till projektet har avlägsnats från både Shanghai Expo samt Arup’s webbplats.


Falköping – Sveriges första SlowCity

31 oktober 2009

Cittaslow-345

I maj 2008 blev Falköpings kommun godkänd som medlem i det internationella nätverket Cittaslow, vilket bland annat innebär att kommunen förbinder sig att målmedvetet arbeta för att leva upp till de drygt 50 kriterierna som krävs för medlemskap. Falköping är nu en av drygt 100 kommuner världen över som ingår i nätverket.


Gårda och Bassängkajen – först med LEED Platinum i Norden

22 oktober 2009

Gåeda Basängkajen

Skanskas kontorsprojekt Gårda i Göteborg och Bassängkajen i Malmö klart för pre-certifierats på den högsta LEED-nivån. Skanska har därmed båda de två första fastigheterna i Sverige som nått den högsta nivån av miljöcertifiering enligt LEED.


Germany winner in Solar Decathlon 2009

17 oktober 2009

solar-powered-home-team-germany1

Team Germany started with a ”focus on the façade,” creating a house that is essentially a two-story cube. The surface is covered with solar cells: an 11.1-kW photovoltaic (PV) system made of 40 single-crystal silicon panels on the roof and about 250 thin-film copper indium gallium diselenide (CIGS) panels on the sides that are expected to produce an incredible 200% of the energy needed by the house. The CIGS component is slightly less efficient than the silicon but will perform better in cloudy weather. The façade’s highly insulating, custom vacuum insulation panels plus phase-change material in the drywall maintain comfortable temperatures. Automated louver-covered windows block unwanted solar heat.


Eastgate Centre in Zimbabwe

17 oktober 2009

eastgatew_mound1

The Eastgate Centre in Harare, Zimbabwe, typifies the best of green architecture and ecologically sensitive adaptation. The country’s largest office and shopping complex is an architectural marvel in its use of biomimicry principles. The mid-rise building, designed by architect Mick Pearce in conjunction with engineers at Arup Associates, has no conventional air-conditioning or heating, yet stays regulated year round with dramatically less energy consumption using design methods inspired by indigenous Zimbabwean masonry and the self-cooling mounds of African termites


The Sage Residence: Super High Scoring LEED Platinum Home

08 oktober 2009

thesageresidence-1

LEED residences are becoming a standard item these days, but this particular residence hit our radar because of the high LEED score and its stunning appearance. The Sage Residence in Eugene, Oregon was designed and built by Arbor South Architecture, and received an impressive score of 110 in the LEED rating system — higher than USGBC founder David Gottfried’s LEED Platinum home, which only received 106.5 points. Beautiful inside and out, the home is a perfect example of how green homes can be beautiful, energy efficient and create minimal impact on the environment.


Solel till både bil och boende

03 oktober 2009

Lindhagensterassen 3Lindhagensterassen 3 bild

Solpaneler på taket producerar energi som kan ladda elbilar i garaget men också leverera energi till elnätet. Samarbetet mellan energibolaget Fortum och Skanska är det första i sitt slag. 

Fortums och Skanskas satsning visar på en framtida lösning för hur bland annat småskalig energiproduktion, elbilar och infrastruktur för laddning kan integreras med bostäder och på så sätt bidra till att skapa hållbara städer. I framtiden väntas allt fler hushåll inte bara konsumera el utan också producera el för eget bruk med möjlighet att leverera eventuellt överskott till det allmänna elnätet.

Det aktuella projektet genomförs i bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 3, som består av tre 16-våningshus huskroppar med totalt 253 lägenheter. Inflyttning sker i juni 2009 och i oktober väntas installationerna av solpaneler och laddsystem vara färdiga. Solpanelerna på taket omfattar 35 kvm och kommer att producera ca 3500 kWh per år. Installationerna genomförs i en av huskropparna, men samtliga boende kommer att ha tillgång till elbil och laddstationer.


Ny organisation för miljöklassningar

03 oktober 2009

Intresset för att miljöklassa byggnader ökar med raketfart. För ett par år sedan var det ett okänt begrepp för de flesta. Organisationen Sweden Green Building Council har bildats våren 2009 för att profilera svenskt byggande internationellt samt att samsas kring några få klassningssystem. Grundare av SGBC är Fastighetsägarna, Vasakronan, Akademiska Hus, Skanska, NCC, IVL, White, SEB, Stockholm Stad, Malmö Stad, SWECO och CTZ. De system som kommer att användas är det svenska systemet Miljöklassad byggnad samt de internationella systemen BREEAM (Building Research Establishment´s Environmental Assessment  Method) från Storbritannien och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) från USA. BREEAM är idag värdens mest använda klassningssystem. Det lanserades 1990 och sedan dess har över 150 000 byggnader klassats. Båda systemen kan användas för alla typer av byggnader.


Skogslunden Österåker, en passivhusförskola

03 oktober 2009

österåker

 Målsättningen är att vara den första förskolan i Sverige som certifieras enligt den europeiska passivhusnormen, ett led i kommunens miljö- och energiarbete.  Förskolan byggs enligt passivhustekniken, dvs energibehovet för uppvärmning skall vara så lågt att inga traditionella värmesystem behövs. Detta åstadkommer man genom välisolerade och täta golv, väggar och tak tillsammans med markvärmd tilluft, solfångare och en mindre bergvärmepump. Nu pågår en noggrann projektering för att nå målsättningen att bygga den första förskolan i Sverige som uppfyller passivhusnormen. Även i den pedagogiska verksamheten fyller bygget en funktion genom att lära barnen om naturliga bränslen, solenergi och kretsloppet mm. Förskolan kommer att ha plats för 90 barn och är ca 850 m². Byggstart planeras inom kort, och huset beräknas vara färdigställt våren 2010.