Naturhuset

26 mars 2009
 

 

naturgavel

 

Världens första naturhus (kretsloppshus) uppfört 1976, klimatskal av glas – växthus (solfångare), slutet avlopp, varm grund, solfångare, forskning pågick tom 1981, bostad, Saltsjöbaden (Stockholm), arkitekt Bengt Warne. Läs mer: http://bengtwarne.malwa.nu/index.html