30 St. Mary Axe (The Gherkin)

18 december 2009

Kontor London, arkitekt Foster & Partners färdigställt 2004. Formen spar energi, ”naturlig” ventilation och belysning (dagsljus), dubbelglasfasad, intelligent solavskärmning, ”spiralträdgårdar”, 180 meter, 40 våningar, 50 % energibesparing i jämförelse med motsvarande höghus, framröstad till värdens högst ansedda nykonstruerade  byggnad 2005.


K2 byggs för att uppnå Very good enligt BREEAM

29 november 2009

Det nya kontorshuset K2 i Västra Hamnen i Malmö miljöcertifieras enligt Breeam.

Klassningen ger kontorshuset miljöbetyget Very good, bland annat för att NCC återanvänder redan exploaterad mark, att byggnaden har ett bra klimatskal och återvinner värme effektivt.


Himin: Sun-Moon Mansion, Kina

21 november 2009

I mitten av Kina Solar Valley i Dezhou, Shandong-provinsen ligger Sun-Moon Mansion, huvudkontor för Himin solenergi. Företaget grundades 1995 av Ming Huang, oljeutrustningsingenjör oroar sig för beroendet av fossila bränslen. Nu är Himin världens största selcellsmärke och Solar Valley är världens största sol park.


Gårda och Bassängkajen – först med LEED Platinum i Norden

22 oktober 2009

Gåeda Basängkajen

Skanskas kontorsprojekt Gårda i Göteborg och Bassängkajen i Malmö klart för pre-certifierats på den högsta LEED-nivån. Skanska har därmed båda de två första fastigheterna i Sverige som nått den högsta nivån av miljöcertifiering enligt LEED.


Eastgate Centre in Zimbabwe

17 oktober 2009

eastgatew_mound1

The Eastgate Centre in Harare, Zimbabwe, typifies the best of green architecture and ecologically sensitive adaptation. The country’s largest office and shopping complex is an architectural marvel in its use of biomimicry principles. The mid-rise building, designed by architect Mick Pearce in conjunction with engineers at Arup Associates, has no conventional air-conditioning or heating, yet stays regulated year round with dramatically less energy consumption using design methods inspired by indigenous Zimbabwean masonry and the self-cooling mounds of African termites


Kv Riga, Värtahamnen

27 september 2009

Vasakronan –  Huset kommer att använda sjökyla och behovs- och närvarostyrd belysning samt ha sedumtak. Nygger med målet att nå A-klass enligt ByggaBo-dialogens miljöklassning, få LEED–certifiering och självklart också uppfylla kravet för Green Building enligt EU. Kvarteret Riga-fasadär ett sju våningar högt hus under uppbyggnad. Det kommer att stå klart för inflyttning första kvartalet 2010. Totalt omfattar huset 25 000 kvm fördealat på 21 000 kvm kontorsyta och 4000 kvm handel för Ica Supermarket.


Som första fastighet i Sverige har Vasagatan 7 pre-certifierats på guldnivå enligt LEED

09 september 2009

 

Vasagatan 7 (2)

Byggnaden kommer att miljöklassas enligt flera olika certifieringssystem, bland annat LEED, Green Building enligt EU och det svenska systemet Miljöklassad Byggnad av fastighetsägaren Vasakronan. Bland miljöåtgärderna märks solfångare på taket för att producera komfortkyla och tappvarmvatten samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. Ventilations- och klimatsystemen är behovsstyrda och belysningen är närvarostyrd. Inflyttning sker i december 2009.


Skanska USA – huvukontor LEED platina

26 augusti 2009

Empire stat building

Skanskas nya huvudkontor i Empire State Building på 32 våningen är klassad enligt LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) platina juli 2009.


Kungsbrohuset

18 augusti 2009

kungsbrohuset

Sveriges första byggnad som certifieras enligt tre olika miljöklassningssystem – Green Building, Miljöklassad byggnad samt P-märkning. Byggnaden får frikyla från Klara sjö och frivärme från Centralstationen, står klar jan 2010.


Hagaporten – Sveriges första Green Building certifierade kontorshus

28 mars 2009

hagap11

Green Building certifierat kontorshus 2008 enligt de nya kraven på 25 % lägre energianvändning än de svenska normerna för en nybyggd fastighet av samma typ. Haga, Stockholm, arkitekt Strategisk Arkitektur.