PriceWaterhouseCooper office tower i London

27 mars 2010

Londons första BREEAN Outstanding kontorsbyggnad mars 2010.

 


Brittiska ambassaden i Berlin

27 mars 2010

Ambassadbyggnaden, som invigdes sommaren 2000, erhöll i mars 2010 den första BREEAM – In use International Special Award. Samtliga brittiska ambassader klassas enligt BREEAM.


Gemini House

11 mars 2010

 

Idén till detta projekt fick Roland Mösl i början av 1990-talet. Det blev dock inte möjligt att genomföra förrän 2001 till den nationella utställningen om energi i Steinmark, Österrike. Tack vara utställningen fick Gemini-projektet ekonomiska resurser att bygga en prototyp som huvudattraktion till utställningen. Det var det första plus energihuset (självförsörjande, och ibland mer) i Österrike.


Pearl River Tower nästan klar

15 februari 2010

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_wCT51EPyzs

Världens förmodligen grönaste skyskrapa avslutar nu byggandet av det översta våningsplanet i Guangzhou, Kina.  Skrapan är tänkt att vara klar senare i år. Pearl River integrerar användningen av maximal hållbar teknik, vindkraft och solenergi design och innovativa strukturella tekniker och skapar en nära noll energi byggnad som är lika skön som den är grön. På 100 respektive 200 meters höjd placeras de vertikala vindturbinerna i håligheter i huset och fungerar som vindtunnlar. Varmvatten och el produceras med hjälp av solpaneler och bränsleceller i källaren. För att klara kylningen byggs en ytterfasad och plåtarna kyls med vatten.


Green Lighthouse

15 februari 2010

Danmarks första klimatneutrala byggnad. Huset har uppförts inom mindre än ett år och innan FN: s klimatkonferens i Köpenhamn börjar i december 2009. Green Lighthouse är placerad vid den naturvetenskapliga fakulteten och kommer att innehålla servicefunktioner för studerande, möteslokaler och en fakultetsklubb för forskare. Green Ligthhouse är officiellt invigt den 20 oktober 2009.


Elithis Tower

04 januari 2010

Elithis Tower i Frankrike är ett 5 000 m² kontorsbyggnad (10 våningar) invigdes i april 2009. Den primära energianvändning är avsedd att vara lägre än 21 kWh / m². De 560 m² integrerade solcellerna kommer att producera 82 000 kWh/år. Utsidan av byggnaden är av trä.


HOK’s halmbalsbyggnad, USA

04 januari 2010

En blandning av öken klimat och höga mål och insikten om ledande inom hållbar design har gett en av de första LEED Guld certifierade halmbals byggnaderna i världen 2007.


WWFs Huvuskontor i Nederländerna

04 januari 2010

RAU arkitekters organiska form valdes från en mängd kandidater på det nya utseendet för WWF Nederländernas huvudkontor. Faktum är att RAU föreslog att den befintliga byggnaden anpassades till den nya stället för att rivas. Färdigt 2006 har byggnaden anmärkningsvärda hållbara innovationer som gör det möjligt att vara helt självförsörjande, koldioxid neutral och byggnaden har en underbar arbetsmiljö för de anställda. Vad WWF älskar är att RAUs design inte offrar arkitektonisk stil för att uppnå sina miljömål.


Hearst Tower, New York

04 januari 2010

Hearst Tower i New York är den första ”gröna” kontorsbyggnaden där miljöhänsyn byggts in i planen. Atriumgolvet är stenlagt med värmeledande kalksten. Polyetylenslang inbäddad under golvet är fyllt med cirkulerande vatten för att kyla på sommaren och värma på vintern. Regn samlas på taket och lagras i tank i källaren för användning i kylsystem, vattna växter samt för vattnetskulptur i huvudlobbyn. 90 % av byggnadens konstruktionsstål innehåller återvunnet material. Totalt sett har byggnaden utformats för att använda 26 % mindre energi än minimikraven för staden New York. Blev New Yorks första LEED Gold skyskrapa 2006.


Council House, CH2

04 januari 2010

CH2 är den första byggnaden i Australien att uppnå sex stjärnor från Green Building Council of Australia. När Melbourne stad beslutat att inrätta en ny byggnad för att komplettera sina befintliga kontor beslutade de att föregå med gott exempel för resten av Australien. Avslutades 2006.