Första GreenBuilding certifierade byggnaden

10 juni 2012

Fastigheten ligger i Hudiksvall och har byggts om ett flertal gånger sedan den byggdes 1909 som tingshus. Under 2005 har en genomgripande ombyggnad genomförts som resuterade i den första GreenBuilding certifieringen i Europa. Ny teknik i form av ny ventilationsanläggning för kontor och tingsalar, el, tele, data – fiberoptiskt nät, larm och brandlarm direktkopplad till SOS alarm. Fastigheten har anslutits till fjärrvärmenätet och med fjärrstyrning för reglering av värme och ventilation.


Första Svanenmärkta hyreshuset i Norden

10 juni 2012

De tre husen på Riksdalergatan i Göteborg är de första i Norden att förses med en Svanenmärkning aug 2011. Fastigheterna innehåller 99 hyresrätter. Svanenlicensen innebär att Familjebostäder i framtiden har ”körkort” för fler Svanenmärkta projekt.

 

 


TellHus nordens första färdigbyggda Svanenmärkta flerbostadshus

10 juni 2012

Veidekke invigde bygget av den nya Svanenmärkta fastigheten i Västertorp i södra Stockholm 29 augusti 2011.


ModernaHus första Svananmärkta flerbostadshuset

10 juni 2012

Skanska är det första företag som klarat kraven för Svanenmärkning av flerbostadshus i juni 2010 med deras koncept ModernaHus.


Uniqhus – Sveriges första Svanenmärkta hus

10 juni 2012

Unikhus var sveriges första svanenmärkta småhus redan 2005. Väggar muras upp för hand, sedan putsas huset genom “vandskurning” som innebär att man lägger på ett tunt lager av puts där man kan skönja strukturen i muren. Tekniken utvecklades under 1700-talet och ger ett levande intryck. Väggarna målas invändigt och utvändigt med silikatfärg.


NCC har startat Sveriges första CEEQUAL miljöklassade mark- och anläggningsprojekt

27 maj 2012

Projekt E4 Rotebro ska vara färdigt 2014 och är mycket omfattande. Förutom rivning av befintliga broar och bygget av två nya broar krävs en utbyggnad av E4:ans tillfarter till broarna. Dessutom ska kommunens kringliggande vägar, bussgata och gång- och cykelvägar byggas om.Certifieringssystemet Ceequal har än så länge bara använts i England och Irland, men sedan januari 2011 finns en internationell version. NCC är nu först i Sverige med att tillämpa CEEQUAL för svenska förhållanden.


Frodeparken i Uppsala är Sveriges hittills största solcellsfasad

21 april 2012

Solcellsfasaden blir Sveriges största solcellsfasad på ett bostadshus. Nytänkande och smarta energilösningar har varit riktlinjerna för Uppsalahems nya flerfamiljshus med 70 lägenheter som byggs i anslutning till Resecentrum i Uppsala. En ny förskola med fyra avdelningar får rymliga lokaler i entréplanet. Huskroppen ligger i ett mycket bra läge vädersträcksmässigt och den svängda formen på byggnaden är idealiskt utformad för att nyttja solceller optimalt. Fasadyta mot söder: 900 m2 Solcellsfasad: 675 m2 Toppeffekt från solcellerna: 86 kWt Elproduktion per år: 64 000 kWh Solcellernas produktion: 8kWh/m2 Procentdel av energiförbrukningen: cirka 15% Solcellens effektgaranti upp till 80 %: 25 år


Urbana villor – Västra Hamnen, Malmö

21 april 2012

Med hållbarhetsperspektivet som utgångspunkt har en ny form av samverkan mellan arkitektur och landskap inletts i detta kvartershus för boende i gemenskap kring odling och grönska. Med detta arbetssätt blir flera arkitektoniska konsekvenser tydliga.

Exteriören mot gården präglas av balkonger för lokal odling, och takterrasser underlättar kontakten mellan lägenheternas inre och den yttre miljön. Både hissen som står i direktkontakt med bostäderna och den utvändiga spiraltrappan minimerar kommunikationsytorna, vilket bidrar till minskad resursanvändning och stärker gårdsfasadens uttryck. Med en öppen bottenvåning och generös plats för cyklar uppmuntras energisnåla transportmedel. Även de stora balkongerna mot gatan speglar en öppenhet för nya arkitektoniska uttryck som utan omsvep vänder bort från det dekorativa.

Lägenheterna utmärks av robusta ytmaterial, omsorgsfulla detaljer och ett djärvt experimenterande med boendet, där rum för vila och hygien kombinerats i dramatiska konstellationer.


Nya Karolinska Solna – En hållbar byggnad för vården

06 februari 2011

Nya Karolinska Solna utformas för att uppnå högsta klass i Miljöklassad byggnad, Guld. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Gold.

Energiförsörjningen kommer att ske genom en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Den egenproducerade energin kommer främst från en värmepumpsanläggning där det bl a ingår ca 140 borrhål som är 250 meter djupa vardera. Denna anläggning lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren.

Det totala behovet av energi ska uppgå till max 110 kWh/m2 per år för både fastighet och verksamhet. All el som används i det nya sjukhuset kommer att vara förnybar. Övrig värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från fjärrvärme och fjärrkyla.

Läs mer på www.nyakarolinskasolna.se/


Så mycket gav plushuset

31 december 2010

 

Första året i Sveriges energisnålaste hus gick över förväntan. Karin Adalberths villa i Åkarp klarade den extremt kalla vintern och året slutade med ett elöverskott på 1 600 kWh.Trots ishavsvindar och temperaturer nedåt minus 18 grader hade familjen det varmt och skönt inomhus.

Av: Jonas Hållén

Kaminen och vår ackumulatortank på 2 000 liter försåg oss med varmvatten och klarade uppvärmningen utan några problem, säger Karin Adalberth.

Villan i Åkarp är summan av den kunskap som hon har samlat på sig som doktor

i byggnadsfysik och teknisk konsult vid byggande av energieffektiva passivhus. Den är också inspirerad av hennes uppväxt i en dragig och energislukande 30-talsvilla.

För ett par år sedan tog Karin Adalberth därför ett beslut: hon skulle bygga sitt drömhus. Målet var en varm och ombonad villa, så effektiv i energianvändningen att familjen skulle få ett överskott på energi.

Förutom kaminen är huset utrustat med bland annat solceller och solfångare på taket, värmeväxlare för både ventilation och avloppsvatten, treglasfönster fyllda med gas och extra tjock isolering.

Efter kylan i början av året kom vårsolen över Skåne. Redan  i mars var Villa Åkarp självförsörjande på el, tack vare solcellerna.

Totalt producerade solcellerna 4 200 kWh det första året. Samtidigt använde familjen 2 600 kWh el.

Det gav ett elöverskott på 1 600 kWh.

– Det var bara 100 kWh mindre än vad jag hade räknat med, säger Karin Adalberth.

Att flytta in med make, dotter och katten Voffi i experimentvillan var ett våghalsigt projekt. Hur trivs ni?

Vi håller på att landa. I början såg jag huset som ett byggprojekt, nu blir det mer och mer ett hem, där vi verkligen trivs.

Hur mår katten?

– Han blir fetare och fetare och har fått många nya kompisar bland småfåglarna och kaninerna i trakten.

Största överraskningen hittills?

– Att radiatortemperaturen är så låg. Topptemperaturen ligger på 27 grader, jag hade räknat med 30-35 grader. Vår villa är ett riktigt lågtemperatursystem!

Vad har fungerat sämst?

– Jag hade väntat mig att det skulle bli utvändig kondens på fönstren, men det blev ändå ett mentalt bakslag att se rutorna täcka med fukt varenda morgon.

– Men efter ett par månader vande vi oss. Nu tänker jag inte på det.

Vad skulle du ha gjort annorlunda i dag?

– Jag skulle ha installerat nästa generations avloppsvärmeväxlare. Då står du ovanpå en låda när du duschar och varmvattnet rinner direkt ner och växlar värme med det inkommande kallvattnet.

– I vårt nuvarande system måste det varma vattnet transporteras genom en lång ledning till värmeväxlaren och det ger stora värmeförluste- Kaminen och vår ackumulatortank på 2 000 liter försåg oss med varmvatten och klarade uppvärmningen utan några problem, säger Karin Adalberth.

Villan i Åkarp är summan av den kunskap som hon har samlat på sig som doktor

i byggnadsfysik och teknisk konsult vid byggande av energieffektiva passivhus. Den är också inspirerad av hennes uppväxt i en dragig och energislukande 30-talsvilla.

För ett par år sedan tog Karin Adalberth därför ett beslut: hon skulle bygga sitt drömhus. Målet var en varm och ombonad villa, så effektiv i energianvändningen att familjen skulle få ett överskott på energi.

Förutom kaminen är huset utrustat med bland annat solceller och solfångare på taket, värmeväxlare för både ventilation och avloppsvatten, treglasfönster fyllda med gas och extra tjock isolering.

Efter kylan i början av året kom vårsolen över Skåne. Redan  i mars var Villa Åkarp självförsörjande på el, tack vare solcellerna.

Totalt producerade solcellerna 4 200 kWh det första året. Samtidigt använde familjen 2 600 kWh el.

Det gav ett elöverskott på 1 600 kWh.

– Det var bara 100 kWh mindre än vad jag hade räknat med, säger Karin Adalberth.